Başkan Catlık : AVRASYA GENÇ GİRİŞİMCİLER TOPLULUĞU’NA TEŞEKKÜR 

Başkan Catlık : AVRASYA GENÇ GİRİŞİMCİLER TOPLULUĞU’NA TEŞEKKÜR 

Başkan Catlık : AVRASYA GENÇ GİRİŞİMCİLER TOPLULUĞU’NA TEŞEKKÜR 

AYSİAD Yönetim  Kurulu  Başkanı  Mahmut CATLIK yapılan etkinlikle ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Catlık açıklmasında şu ifadelere yer verdi.

Avrasya Yönetici Sanayici ve İş İnsanları Derneği (AYSİAD) olarak, Pamukkale Üniversitesi  bünyesinde kurulan, ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirdiğimiz Avrasya Genç Girişimciler Topluluğunun 3 Mart 2024 tarihinde Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür merkezinde  gerçekleştirdikleri interaktif tanışma toplantısında yapmış oldukları çalışmalardan dolayı başta topluluk yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere, katılım sağlayan tüm  öğrencilerimize teşekkür ederiz.  

AYSİAD olarak Üniversite öğrencilerimizin iş hayatına şimdiden adapte olmaları, iş insanlarının hayal güçlerine ortak olmaları ve ilgilendikleri sektörün kanun ve  yükümlülüklerini öğrenmeleri, sadece kendileri için değil Türkiye Cumhuriyeti Devletine,  yaşadıkları ile ve ileride çalışacakları kurumlara katma değer sağlamaları, pozitif yönlerini  daima bu amaçlar doğrultusunda kullanmalarını sağlamak adına çalışmalar yürüttüğümüz topluluğumuzun bu kapsamda gerçekleştirdikleri projeleri takdirle  izliyoruz. 

Üniversiteler, bir toplumun gelişiminde ve ilerlemesinde kritik bir rol oynayan kurumlar  olarak kabul edilir. Bu kurumlar, bilgi üretimi, yayılması ve toplumun en iyi şekilde yetiştirilmesi konularında birçok önemli işlevi yerine getirirler.  

Üniversite, yükseköğrenim kurumlarının en yüksek düzeyini ifade eden bir terimdir. Bir  üniversite, lisans, yüksek lisans, doktora gibi çeşitli akademik dereceler sunan, araştırma ve eğitim merkezi olarak faaliyet gösteren bir eğitim kurumunu tanımlar. Üniversiteler,  

genellikle çok sayıda fakülte veya bölümde öğrencilere geniş bir akademik yelpaze  sunarlar, böylece öğrenciler farklı disiplinlerde eğitim alabilirler. Üniversitelerin toplum,  birey ve ekonomi üzerindeki önemi birçok açıdan ele alınabilir. 

Üniversitelerin amacı, öğrencilere yükseköğrenim imkanı sunmak, araştırma yapmak,  bilgiyi yaymak ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek gibi çok yönlü işlevlere sahiptirler. Her ülkenin ve kültürün üniversiteleri farklı olabilir, ancak genel olarak  üniversiteler, bilim, kültür ve eğitim alanlarında toplumsal gelişmeye katkı sağlarlar. Bu  doğrultuda aşağıdaki beş ana başlıkta Avrasya Genç Girişimciler Topluluğunun temel  hedeflerini ifade edebiliriz. 

• Bilgi Üretimi ve Yayılması 

• Bireylerin Eğitimi ve Yetiştirilmesi 

• İnovasyon ve Teknolojik Gelişim 

• Toplumsal Sorunların Çözümü 

• Ekonomik Gelişim

Yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda Avrasya Genç Girişimciler Topluluğunun 3  Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirmiş olduğu interaktif tanışma toplantısı ajandasında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Topluluğun Tanıtımı, Analitik Düşünme Becerileri, Sürdürülebilir Kalkınma amaçları, Erasmus ve Erasmus Plus proje yazılımları, Girişimciysen olur, ekip olmak &  sürdürülebilirlik eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bundan sonra yapılacak eğitimlerle alakalı Katılımcıların önerileri alınmış bir yol haritası çizilmiştir. 

Eğitimlerimiz esnasında topluluk üyesi öğrencilerimize, Erasmus projesi yazılımı ve Proje  Dili konularında eğitim veren Proje Ajansı ve Danışmanlık ve Eğitim Akademisi Yönetim  Kurulu Başkanı Kazım Özdağ’a ayrıca Colombia Coffee’ ye ve AYSİAD Yönetim Kurulu  üyelerine teşekkür ederim. Topluluğumuzun bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dilerim.