Yapı Müteahhitleri uyarıyor..!

Yapı Müteahhitleri uyarıyor..!

Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem sonucu ortaya çıkan tablo, hepimizi derin üzüntü ve yasa boğmuştur.

Tüm yurttaşlarımız gibi, İNDER üyesi Yapı Müteahhitleri de deprem bölgelerine her türlü yardımı yapmak için seferber oldu. Ancak en büyük yardımların bile ortaya çıkan yıkım karşısında sınırlı bir etkiye sahip olacağı, yitirilen canları geri getirmeyeceği malumdur. Bu nedenle, afet bilincinin ve deprem meydana gelmeden önce alınacak tedbirlerin çok daha önemli ve anlamlı olduğu kanaatindeyiz.

Her deprem sonrasında olduğu gibi “binalarımız depreme karşı güvenli mi?”  yönünde çeşitli sorular cevap beklemektedir. Bu sorular gayet haklı ve yerinde olup aynı zamanda bizlere, yaptığımız iş ile ilgili detaylı bilgi verme fırsatı tanımaktadır. 

Bu vesileyle sizlerle, yapılarımızı projelendirme safhasından, teslim aşamasına kadar nasıl inşa ettiğimizi kısaca gözden geçirelim.  Aşağıda aktarılan işlemler ve öncelikler, sadece bizlere mahsus özel bir yol veya yöntem olmayıp, bu işi layığıyla yapan tüm meslektaşlarımızın olmazsa olmaz yol haritasıdır. Bu yol haritasına uymadan inşaat yapanları meslektaş olarak kabul etmiyoruz. Bu olmazsa olmaz şartlara uygun olmayan inşaat projelerini tasdik edenleri, kontrol edenleri ve bu inşaatlara iskan (yapı kullanım izin belgesi) müsaadesi verenleri de, sebep oldukları ve olacakları felaketlerden dolayı kanunlarımıza ve Allah’a havale ediyoruz.

Bir Projenin Tasarlanmasından İskan Edilmesine Kadar Geçeceği Yolların Haritası

İNDER üyesi olarak inşa ettiğimiz tüm projelerimizde bu yol haritasına bağlı kaldığımızı ve kalacağımızı taahhüt ediyoruz. 

 Ön Proje Çalışmaları; 

-İlgili Belgelerin Toplanma Süreci Çalışmaları ;

· Tapu Müdürlüğünden tapu veya tapu kaydı alınır.

·İlgili İlçe Belediyesinden çap belgesi alınır.

·Lihkap bürosundan aplikasyon krokisi alınır.

· İlgili İlçe Belediyesinden imar durumu alınır.

· İlgili İlçe Belediyesinden inşaat istikameti alınır.

·Parseller ile ilgili varsa terk, satın alma, tevhid, ifraz işlemleri yapılır.

-İmar mevzuatına uygun olarak, kullanım amacı ve arzu edilen konsept doğrultusunda bir mimari avan proje oluşturulur. 

-Ön projede yapılacak bina için zahiri ve hareketli yük kabulleri yapılarak amaçlanan hizmete uygun dizayn için taşıyıcı sistem tespit edilerek, taşıyıcı sistem elemanlarına ait ön boyutlama yapılır.

-Bu şekilde ön boyutları verilmiş ve yükleri tespit edilmiş olan avan proje ile zemin etüdü safhasına geçilir.