VALİ ATİK’TEN “19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ” MESAJI

VALİ ATİK’TEN “19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ” MESAJI

Vali Ali Fuat Atik, 19 ekim tarihinde kutlanan “Muhtarlar Günü” sebebiyle bir mesaj yayınladı. 

Yazılı açıklamasında, “Muhtarlık kurumu; demokrasimizin, kültürümüzün, sosyal hayatımızın ve Tanzimat’tan bu yana geliştirmiş olduğumuz yönetim anlayışımızın önemli unsurlarından biridir. Çünkü muhtarlarımız, hem aziz milletimizi hem de şanlı devletimizi temsil gibi önemli bir sorumluluğu üzerlerinde taşımaktadır.” Diyen Denizli Valisi Ali Fuat Atik, daha sonra şu görüşlere yer verdi;”Muhtarlık müessesini temsil eden muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması hususunda başvurulan ilk kapı olmaları açısından da demokrasinin ve yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçası konumundadırlar. Vatandaşın sorunlarını birinci ağızdan dinleyen muhtarlarımız, sıkıntıların çözümünde, taleplerin yerine getirilmesinde ve takibinde aktif rol üstlenerek devletimizin taşradaki gören gözü, işiten kulağı olmakta; milletimizin ilgi, istek ve fikirlerinin üst mercilere iletilmesi noktasında köprü vazifesi görerek de vatandaşlarımızın yönetime katılımının sağlanmasında mühim bir rol üstlenmektedirler. Bu bağlamda devletin vatandaşa dokunan eli konumundaki muhtarlarımızın, çok önemli vazifeleri ifa ile mükellef olduklarını özellikle belirtmek istiyorum.

Yaşadıkları mahalle ve köylerde, halkımızın teveccühüne mazhar olmanın onur ve kıvancıyla görev yapan muhtarlarımız, insan ve hizmet odaklı anlayışın icrasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir.  Halkımızın sosyal hayatını yakinen müşahede etme imkânına sahip olan muhtarlarımız, halktan biri olarak sorunlara çözümler talep etmekte, devletin güler yüzü ve şefkat eli olarak da sorunun çözümüne dönük sunulan hizmetlerin yerinde ve ihtiyaca cevap verecek nitelikte olması için de gereken gayreti göstermektedir. Bu açıdan, halkın derdiyle hemhâl olan, devletimizle-milletimizin bütünleşmesinde azımsanamayacak görevler üstlenen muhtarlarımızın çalışmalarının her türlü takdire layık olduğunu bilmekteyiz. 

Bu duygu ve düşünceler ile kamu hizmetinin, köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında mühim görevler üstlenen ve vazifesini layıkıyla yerine getiren tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.”