TÜRK GENÇLİĞİNİ UYUŞTURUCUDAN KURTARACAĞIZ

TÜRK GENÇLİĞİNİ UYUŞTURUCUDAN KURTARACAĞIZ

Vatan Partisi Denizli Milletvekili adayı ve Uğur Saçma, emperyalist-kapitalist sistem, gençliğimize uyuşturucuyu “özgürlük, modernlik, başkaldırı ve eğlence aracı olarak” sunuyor dedi

Vatan Partisi Denizli Milletvekili adayı ve üniversite öğrencisi olan Uğur Saçma geniş gençlik kitleleri, gelecek kaygısı içindedir, iş bulamıyor, aile sorunlarının acılarını çekiyorlar diyerek dahası, emperyalist-kapitalist sistem, gençliğimize uyuşturucuyu “özgürlük, modernlik, başkaldırı ve eğlence aracı olarak” sunuyor dedi.

Bu koşullarda uyuşturucuya karşı mücadelede önceliğin gençliği gelecek kaygısından kurtarmak olduğunu belirten Uğur Saçma gençliği millî devrimci kültürle donatacaklarını ifade etti. Vatan Partisi milletvekili adayı Uğur Saçma şöyle devam etti. “Vatan Partisi iktidarı, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar yetiştirecektir. Gençlerimizin hayatını sporla, sanatla, bilimle zenginleştireceğiz. Uyuşturucuyu öven ve özendiren içeriklere izin verilmeyecek, dijital platformlar denetlenecektir. Uyuşturucu kullanan kişilerin tedavi merkezleri her yönden yeterli hale getirilecektir. Uyuşturucudan kurtulan gençlerimiz yanında bağımlıların da tedavi sürecinde iş sahibi olmaları ve toplum hayatına katılmaları sağlanacaktır.

KÜLTÜR VE SANAT ÜRETEN GENÇLİK!

Her gencimizi yalnız maddî üretimde değil, kültür ve sanat alanında da üretici yetenekleriyle donatacağız. Her gencimiz, iş sahibi olmak yanında, müzik, tiyatro, edebiyat, resim veya spor gibi sanatsal ve kültürel alanlarda yetenek kazandırılarak mutluluk kaynaklarına kavuşacaktır. Vatan Partisi, insanı vatanına, topluma, üretime ve kendisine yabancılaştıran emperyalizmin yoz kültürüne karşı Millî Devrimci Kültürümüzü bütün topluma yayacak ve geliştirecektir. Vatansızlaşmayı, milletsizleşmeyi, anarşizmi, bireyciliği, bencilliği, köşe dönmeciliği, havadan kazanmayı, açgözlülüğü, vurgunculuğu, başkalarının sırtına basarak yükselmeyi, fuhuşu, LGBT’yi, uyuşturucu ve alkol bağımlılığını kışkırtan, insanı yalnızlaştıran ve yırtıcılaştıran, aileyi dağıtan, toplumu parçalayan emperyalist ve kapitalist yozlaşmaya karşı; vatanseverliği, çalışkanlığı, paylaşmayı, insan, doğa ve hayvan sevgisini, hoşgörüyü, barışı temel alan toplumcu ahlâkın ve değerlerin yayılması ve kök salması için devletin ve milletin bütün olanaklarını gençlerimiz için seferber edeceğiz.”

17