Serinhisar MYO’ya Kütüphane Desteği

Serinhisar MYO’ya Kütüphane Desteği

Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, Yatağan Belediyesi eski hizmet binasında bulunan kitap ve rafları Serinhisar Meslek Yüksekokulu’na (Serinhisar MYO) bünyesine kazandırdı. 

Serinhisar Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Ekinci ile Belediye Başkanı Hüseyin Gemi'nin ikili görüşmeleri neticesinde Serinhisar MYO geniş ve zengin bir kitaplığa sahip oldu. Belediye bünyesinde bulunan kitap ve raflar Serinhisar Belediyesi’nin sağladığı araçla, Serinhisar MYO Destek Personelleri tarafından Serinhisar MYO’ya aktarıldı. 

Serinhisar MYO’nun 11/04/2023 tarih ve 355594 sayılı yazısı ile kitaplar gruplarına göre tasnif edilmesi için kurulan komite çalışmaları tamamlanmasının ardından Serinhisar MYO’nun zemin katına yerleştirilen kitaplar öğrencilerin istifadesine sunuldu. Din içerikli 102 adet kitap, 13 adet sözlük, 769 adet kültür içerikli kitap, 1063 adet tarih içerikli kitap, 179 adet ansiklopedi, 302 adet kültür edebiyat içerikli kitap, 15 adet tarih ansiklopedisi, 443 adet roman, 289 adet hikâye kitabı, 178 adet edebiyat içerikli kitap olmak üzere toplamda 3353 adet kitap Serinhisar MYO kütüphanesine kazandırılmış oldu.

Serinhisar MYO Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Ekinci, kitapları yüksekokul bünyesine kazandıran Belediye Başkanı Hüseyin Gemi başta olmak üzere, kitapların taşınmasında destek sağlayan belediye personeline, yüksekokul destek ve temizlik personellerine, kitapların tasnif edilmesinde görev alan komite üyelerine Yüksekokul Müdürlüğü adına teşekkürlerini sundu.