Sanayi Odası bir etkinliği de bitirdi

Sanayi Odası bir etkinliği de bitirdi

AB Projesi kapsamında  Koç Üniversitesi  bünyesinde kurulan Karma Gerçeklik Laboratuvarı’ndan alınan 96 saatlik “Karma Gerçeklik Eğitici Eğitimi” tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitime yönelik birçok proje gerçekleştiren Denizli Sanayi Odası ,1 Kasım 2021 tarihinden itibaren Denizli ve Türkiye sanayisinin ihtiyaç duyduğu üstün yetenekli bireyleri göz önüne alarak 200 bin Euro’ya yakın bütçesi olan “Designing the Future with Gifted (Üstün Yetenekli Bireylerle geleceği şekillendirme)” adlı projeyi Ülker Yörükoğlu BİLSEM ile birlikte yürütmeye başlamıştır. Proje kapsamında ÜY-BİLSEM okulunda farklı branşlarda görev alan 10 öğretmen ve 2 idareciye sanal gerçeklik ortamında eğitim içeriği hazırlama konusunda eğitimler verilerek ÜY-BİLSEM okulu içerisinde bir karma gerçeklik eğitim laboratuvarı kurulması hedeflenmiştir. Ayrıca yine ÜY-BİLSEM öğretmenlerine yönelik üstün yetenekli bireylerin eğitimi konulu eğitici eğitimleri gerçekleştirilerek ÜY-BİLSEM okulu içinde tüm Denizli’ye hizmet sunabilecek bir Bilim Koridoru kurulacaktır. Nihai amacı bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik teknolojik gelişmeleri takip edebilecek yöntemler ve uygulamaları sürdürülebilir şekilde geliştirmek olan projede ,Denizli ve Türkiye sanayisinin ihtiyacı olan yazılım, donanım, robotik teknolojiler ve tasarım çözümleri geliştirebilen yetenekli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayarak hem öğretmenlerin hem de ÜY-BİLSEM okulunun kurumsal kapasitesini artırmak için faaliyetler yürütülmektedir. 

Proje kapsamında 10 öğretmen ve 2 idareci, Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü içerisinde faaliyet gösteren Karma Gerçeklik Laboratuvarında, Sanal Gerçeklik (VR) ve Arttırılmış Gerçeklik (AR) teknolojileri konularında uzman öğretim görevlilerinin rehberliğinde toplamda 96 saatlik “Artırılmış Gerçeklik Modelleme Eğitimi” almışlardır. Eğitimlerin teorik kısmını kapsayan ilk 3 haftası Ülker Yörükoğlu BİLSEM okulu içerisinde Denizli’de, uygulama kısmını (Hackaton ve sergileme aşamaları) kapsayan son haftası ise İstanbul’da Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü içerinde faaliyet gösteren Karma Gerçeklik Laboratuvarında gerçekleşmiştir. Eğitim başta olmak üzere sağlık, endüstri ve eğlence sektörü gibi alanlarda günlük hayatta yaygın olarak kullanılmaya başlanan Sanal Gerçeklik (VR) ve Arttırılmış Gerçeklik (AR) teknolojilerini deneyimleyen katılımcılar eğitim sonrası proje dahilinde Denizli’nin öncü sektörlerinden tekstil, mermer ve kimya gibi alanlarda 5 farklı proje hazırlayacak ve ÜY-BİLSEM okulunda kurulacak Karma Gerçeklik Eğitim Laboratuvarında ziyaretçilerin deneyimlerine sunacaklardır.

Proje kapsamında alınan bu eğitimlerden sonra Hollanda'da bulunan gelişmiş ve büyük karma gerçeklik laboratuvarlarına, bilim merkezlerine, üniversitelere ve yetenek geliştirme merkezlerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Yetenek geliştirme merkezleri ziyareti ile katılımcılar, merkezlerin ne tür materyaller hazırladıkları ve nasıl planlama yaptıkları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Böylece öğretmenler, özel yetenekli bireylere uygulanan farklı yöntem, materyal ve zenginleştirilmiş ders içeriklerini gözlemleme imkânı bulacaklardır. Öte yandan karma gerçeklik laboratuvarlarını ziyaret etmek, katılımcıların en son uygulamaları görmelerini ve gelecekteki uygulamalar için fikir sahibi olmalarını sağlayacaktır.