PAÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü İlk Öğrencileri İle Başlıyor

PAÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü İlk Öğrencileri İle Başlıyor

Denizli’nin yıllardır beklediği Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde YKS 2023 sonuçlarına göre bölüme 41 öğrenci kayıt hakkı kazandı.

Eş değer bölümler arasından, Türkiye Devlet Üniversiteleri arasında da başarı sırasına göre üst sıralarda öğrenci alan Pamukkale Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü 2023-2024 Eğitim Dönemine hazırlıklarını tamamladı. 

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şöhret Aktepe Dal, yaptığı açıklamada şunları aktardı: “Sektörün uzun yıllardır süren ihtiyacı ve taleplerini değerlendiren sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, göreve geldiğinden beri gösterdiği kararlı girişimleri ile Pamukkale Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi altında, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünün kuruluşu gerçekleşmiştir. Bu gelişme, günümüz üniversitelerinin, bilgi ve teknoloji paylaşımı, yeni disiplinlerarası çalışma alanlarını genişletmeye yönelik atılan adımlarla paralel bir ilerlemeyi temsil etmektedir. Denizli, tekstil ve hazır giyim alanında 19 Tasarım merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Bu merkezlerde lisans mezunu tasarımcı bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Türkiye’de Tekstil ve Konfeksiyon ihracatında önemli bir konuma sahip olan Denizli kentinde, bu yeni açılan bölüm, kentin Tekstil ve Konfeksiyon altyapısını destekleyerek, tasarım alanında da ulusal ve uluslararası platformda önemli katkılar sağlama amacındadır. Açılan bölüm, tasarım ve markalaşma konusunda yeni yeteneklerin ortaya çıkmasını teşvik ederek ülke ekonomisine olumlu katkılar sunmayı hedeflemektedir. Fakülte bünyesindeki diğer tasarım disiplinleri ile moda tasarımı arasındaki kesişme noktaları, farklı ve özgün tasarımların ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır. Bölümün açılışı, Denizli’nin tekstil, tasarım ve moda sektörlerinde ulusal ve uluslararası platformlarda daha yenilikçi temsillerini üretme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu, hem üniversite ve sektör arasındaki olası işbirliklerini hem de Denizli’nin tekstil, tasarım ve moda sektörünün ulusal ve uluslararası platformlarda daha yenilikçi temsillerini üretme potansiyelini pekiştirecektir. Tekstil ve Moda Tasarım bölümünün üniversitemize ve tekstil sanayimize kazandırılmasında başrolü oynayan sayın rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a, değerli çabaları ile Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Necip Atar’a ve Mimarlık ve Tasarım Bölümü Dekanımız Prof. Dr. Murat Zengin’e sonsuz teşekkür ederiz.”

Rektör Kutluhan: “Bölümün Denizli ili tekstil ve hazır giyim sektörünün tasarımcı ihtiyacının karşılanmasında stratejik rolü çok büyük”

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Tekstil ve moda tasarım alanında gelişebilme, büyüme, dünya tekstil ve moda pazarında söz sahibi olabilmenin temel koşulu tasarım ve marka yaratabilmekten geçmektedir. Yüseköğretim yolculuğuna ilk adımını atarak yeni eğitim öğretim yılında 41 öğrenci kabul eden Pamukkale Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümümüz, Ekonomi Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın tasarım merkezi ve tasarım desteklerinin ön koşulu olan lisans mezunu tasarımcı istihdam etme zorunluluğu nedeniyle Türkiye Tekstil ihracında çok önemli bir yeri olan Denizli ilimiz, tekstil ve hazır giyim sektörünün tasarımcı ihtiyacının karşılanmasında stratejik rol oynayacaktır. Ek olarak, Denizli ilinde yer alan tasarım merkezlerinin lisans mezunu tasarımcı eksikliğinden dolayı devamlılığını sağlayamaması,  bir Tekstil kenti olan Denizli’ de, Tekstil ve Hazır Giyim sanayiindeki tasarım alanındaki eksiğin giderilmesi için Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün açılması, gerek Denizli ili,  gerekse ülke ekonomisine sağlayacağı sayısız olanakla, bölümün açılması çok gerekli ve ülkeye çok faydalı bir durum teşkil etmektedir. Çiçeği burnunda bölümümüzün ilk öğrencilerine ve diğer tüm PAÜ öğrencilerine yeni eğitim öğretim yılında ve yükseköğretim eğitim yolculuklarında başarılar dilerim.”

Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri İçerisinde Yer Alan Ege Bölgesindeki Tek Bölüm

PAÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, 4 yıllık lisans eğitimi süresince toplumun moda ve tasarım duyarlılığını arttıracak yenilikçi üretken tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm, eğitim planını sürekli olarak modern yaklaşımlarla geliştirmeye, üniversite sanayi iş birliğini canlandıracak akademik ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sektör ve moda tasarımcılar ile söyleşiler, ortak projeler, defileler ve kariyer günleri yapılması amaçlanmaktadır. Bölümün ülkemiz ve Denizli iline olan katkıları düşünüldüğünde, tekstil işletmelerinin ar-ge tasarım departmanlarına donanımlı eleman yetiştirilmesi temel hedeflerdendir. Bu sayede hem ülkemizde hem de ilimizde katma değer sağlayacak tekstil ürünlerinin üretiminin ve ihracatının donanımlı mezunlarımızla gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.  Bölümün, ilimizdeki güçlü sanayiinin verdiği imkânlarla üniversite-sanayi iş birliklerine açık olması, özgün tasarım kimliği oluşturması, gelişime öncelik veren eğitim modeline sahip olması önemli bir avantajdır. 

Öğrencilerin 4 yıllık eğitiminde uzmanlık alanlarına uygun olarak kumaş tasarımı, teknolojisi ve üretim derslerinin yanında, sanat ve tasarım alanında bakış açılarını geliştirecek dersler de mevcuttur.  Bölüm eğitiminin atölye alanlarını, özel tasarım programları, kurum stajları ve Teknik gezilerle desteklenmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin, dokuma örme, boya baskı moda giyim, ürün tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası yarışmalara katılması, ödüller ve yurt dışı eğitim bursları kazanmaları planlanmıştır. Bölümümüz Mimarlık ve Tasarım fakülteleri içerisinde yer alan Ege Bölgesindeki tek bölümdür.