PAÜ Hastanesi’nde işe uyum eğitimi verildi

PAÜ Hastanesi’nde işe uyum eğitimi verildi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde temizlik, hemşire, sağlık teknisyeni, sekreter ve eczacı meslek gruplarının bulunduğu yaklaşık 200 çalışana işe uyum eğitimi verildi.

Yeni işe başlayan sağlık görevlilerine çalışan sağlığı, hasta hakları, hemovijilans, insan kaynakları, kalite yönetimi, bilgi işlem, afet planlama, enfeksiyon el hijyeni, nütrisyon, radyasyon güvenliği ve tehlikeli madde güvenliği konularında eğitim verildi. Eğitim sonrasında sağlık çalışanları, hasta hakları ve sorumlulukları hakkında şuurlandırarak, hastalara daha iyi hizmet vermeleri de hedefler arasında yer almakta.

Eğitim hakkında PAÜ Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Hemovijilans Birimi tarafından hemşirelik grubuna “güvenli transfüzyon süreci”, destek personel grubuna ”kan ve kan bileşenlerinin güvenli taşınması” konusunda oryantasyon eğitimleri yanı sıra tüm sağlık çalışanlarına yönelik transfüzyon güvenliği konusunda periyodik olarak her yıl eğitim programları yapılmakta. Aynı zamanda istenmeyen olaylar ve yeni uygulamalar istikametinde yıl içinde videolu eğitim sunumları ile eğitimler yenilenmekte. Canlı doku nakli yapıldığı için hastada gelişebilecek reaksiyonların tanımlanması, reaksiyonlara erken müdahale açısından önemlidir. İstenmeyen olayların önlenmesi için tüm sürecin prosedürlere uygun olarak yürütülmesi gerekmekte olup kan ve kan transfüzyonundan sorumlu tüm sağlık çalışanlarına yapılan bu eğitimlerle sorumluluk bilincinin kazandırılması hedeflenmektedir. İşe uyum eğitimini başarıyla tamamlayan sağlık çalışanları görev yerlerine geçerek hastanemizde hizmet vermeye başlamışlardır” denildi.