PAÜ Dermatoloji Kliniği (UCARE) Sertifikasını Aldı

PAÜ Dermatoloji Kliniği (UCARE) Sertifikasını Aldı

PAÜ Hastanesi Dermatoloji AD. Uluslararası Ürtiker Mükemmellik Merkezinden yapılan denetim sonucunda UCARE Sertifikasını almaya hak kazandı.

Sertifika içeriği hakkında bilgi veren Ürtiker Merkezi Sorumlu Öğretim Üyeleri Dermatoloji AD. Başkanı Prof. Dr. Nida Kaçar ve Dr. Öğr. Üyesi Özge Sevil Kastarlı Bakay şu açıklamalarda bulundular ; 

Ürtiker nedir?

Halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker kaşıntılı,kızarık,kabarıklarla seyreden bir hastalıktır. Hastaların bir kısmında ürtikere göz kapağı, dudak gibi vücut alanlarında şişlikler ile karakterize anjiyoödem eşlik eder. 6 haftadan kısa süren akut formu toplumun %20’sini etkilerken, 6 haftadan uzun formu kronik ürtiker olarak kabul edilir ve sıklığı yaklaşık %1’dir.

Ürtiker tanısı nasıl konulur?

Ürtiker tanısı için hastalarımızdan aldığımız ayrıntılı öykü ve muayene çoğunlukla tanı için yeterli olmaktadır. Bununla birlikte özellikle kronik indüklenibilir ürtikerler için efor testi, basınç testi gibi özel testlere, öyküde alerjik reaksiyonlar düşünülüyorsa deri prick testlerine gereksinim duyulabilir. Kronik ürtikerde ayrıca otoimmüniteyi göstermek amacıyla otolog serum deri testi yapılabilir.

Ürtikerin tedavisi var mıdır?

Ürtiker tedavi edilebilir bir hastalıktır. Uluslararası kılavuzlarda önerilen tedavi basamaklarını izleyerek hastalarımızı tedavi edebiliyor ve hayat kalitelerinin artmasına katkı sağlayabiliyoruz.

UCARE merkezi nasıl olduk?

Ürtiker Referans ve Mükemmellik Merkezi (UCARE) uluslarası bir sertifakasyon ağıdır. UCARE merkezi olabilmek için bir merkezin ürtiker tanı, tetkik ve tedavi sürecinin dünya standartlarına uygunluğunun yanı sıra, kliniğin fizik şartları ve olanakları, hekimlerin ürtiker hakkında bilgi düzeyi, uluslararası güncel bilimsel çalışma ve makalelerin olması gibi pek çok kriteri karşılıyor olması gerekmektedir. Tüm bu kriterleri karşılayan PAÜ dermatoloji kliniği uluslarası değerlendirme sonucu UCARE sertifikası almaya hak kazanmıştır.

UCARE sertifikasının hastalarımız için önemi nedir?

UCARE sertifikasyon süreci dinamik bir süreçtir ve standartları karşılamak için bir kurumun sürekli ürtiker konusunda özveriyle çalışması, kendini güncel tutması beklenmektedir. Ürtiker hastalarımız için bu sertifika kliniğimizin ürtiker konusunda uluslararası düzeyde başarılı ve güvenilir bir merkez olduğunun göstergesidir.

Prof. Dr. Nida Kaçar erken tanının  tedavi açısından önemli olduğunu vurgulayarak hastalarımızın rahatsızlığı hissettikleri anda bir uzmana görünmelerini konusunda da uyarıda bulundu.