OSB’ler rekabete dijital dönüşümle hazırlanıyor

OSB’ler rekabete dijital dönüşümle hazırlanıyor

Teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği dijitalleşme zorunluluğuna karşı OSB'lerin dönüşüm için gereken stratejileri belirlendiği toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Emre Alkin üstlendi.

"OSB'lerde Dijital Dönüşüm Stratejileri - Online Ortak Akıl Toplantısı"nda görüş birliğine varılan ilkelerden oluşan rapor yayımlandı. Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, OSB'lerin dijital dönüşümü için yapılması gerekenler ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler ele alındı.

Uluslararası rekabet dijital dönüşümü zorunlu kılıyor

Uluslararası rekabet yoğunlaştıkça; verimlilik, tasarruf, kalite, hız, siber güvenlik, e-ticaret, pazarlama, uzaktan çalışma ve eğitim, sürdürülebilirlik gibi kavramlar her zaman olduğundan daha fazla önem kazandı. Bunların tümü de aynı ihtiyacı işaret ediyor: Dijitalleşme! Önümüzdeki dönemin vazgeçilmezleri olacak Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, bulut bilişim gibi uygulamaları dijitalleşme olmadan hayata geçirmek ise mümkün değil. Rekabette işletmelere avantaj kazandıracak olan dijitalleşme, üretimde kalite standartlarının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması ve maliyetlerin kontrol altında tutulmasına da olanak sağlayacak.

Bilgiye ulaşmanın eski dönemlere oranla çok daha kolay olduğu günümüzde, bilgiyi işleyecek teknoloji alt yapısını oluşturmak zorunluluğu doğmuş durumda. Artan veri işleme ve teknolojik ihtiyaçlar paralelinde esnek ve ölçeklenebilen veri merkezlerinin yaygınlaştırılması ise bir diğer ihtiyaç olarak giderek ön plana çıktı. Tüm bu veriler ışığında dijitalleşme kendisini dayatınca Vodafone gibi teknoloji danışmanı görevini üstlenen operatörlerin teknolojik birikimlerinden yararlanmak gerekli hale geldi. Türkiye'nin üretim üsleri olan OSB'lerin, siber suçlara karşı veri güvenliği sağlanmış doğru dijital yatırımları yapması için Vodafone Business dijital çözüm ortağı olmaya hazır.

Dijital dönüşümde OSB'leri geleceğe taşıyacak 10 parametre

Toplantıda, OSB'lerin çağın gereklerine uyarak, hızla değişen küresel rekabet koşullarında güçlü bir oyuncu olabilmeleri için bölge yöneticilerinin katılımlarıyla aşağıdaki 10 parametrede görüş birliğine varıldı.

Dijitalleşme ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme gerekiyor

Türkiye’deki bazı firma sahipleri ve yöneticilerin dijitalleşme kavramı hakkında bilgi eksikleri bulunuyor.Bu çerçevede tüm aktörlerin hem taktik ve stratejik hem de operasyonel seviyede dijital dönüşüme ilişkin farkındalık seviyeleri yükseltilmeli, gerektiği durumlarda da bu yetkililer eğitimlerle desteklenmeli. 

Teknolojik altyapı kurulmalı ve kesintisiz hizmet garantilenmeli

Üst kurul OSBÜK liderliğinde, organize sanayi bölgeleri içinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının dijital dönüşüm ihtiyaçlarıyla uyumlu bir alt yapı temin edilmeli. Gerekli donanım kurulmalı, veri transferinin kesintisiz olması için özelleştirilmiş servisler kullanılmalı. OSB’lerde yaşanabilecek elektrik kesintileri gibi sorunların önleneceği bir yapının gelişimi sağlanmalı.  

İnsan kaynağında yaşanan eksiklikler giderilmeli

OSB’lerde ve OSB’lerdeki firmalar dadijital dönüşümü gerçekleştirecek insan kaynaklarında eksiklik var. Bu alanda çalışacak insan kaynağının eğitimi için mümkün olabilen en erken dönemde ve önemli bir bölümünü tesislerde, iş hayatının içinde aktif katılımla gerçekleştirecek şekilde programlar geliştirilmeli. 

E-ticaret desteklenmeli, regülasyonlar getirilmeli

E-ticaret yükselen bir trend. Özellikle pandemi süreci e-ticareti hızlandırmış durumda. OSB’lerdeki firmaların gerek B2B gerekse B2C ticaretlerine yönelik ihtiyaçları belirlenmeli ve yurt içi e-ticaret ile e-ihracatın artırılmasına yönelik önlemler alınmalı. Ayrıca bu alan başıboş bırakılmamalı, kamu tarafından gerekli regülasyonların yapılması için girişimlerde bulunulmalı. 

İşbirliği ve paylaşımı artıracak mekanizmalar kurulmalı

Bir OSB’de faaliyet gösteren firmayı dış bir firmadan ayıran önemli özelliği, bölgesindeki ve diğer OSB’lerdeki firmalarla yapabileceği işbirliği. Bu nedenle işbirliği ve paylaşımı sağlamak üzere dijital bir platform kurgulanmalı. Firmaların tekil olarak alacağı aksiyonlardan öte OSB’ler içerisinde kurgulanacak bir dijital dönüşüm ofisi ile bölgenin dijitalleşme stratejisi belirlenmeli ve bu stratejiye paralel olarak firmaların dijitalleşme süreçlerine destek olunmalı.