Öğretenlerin hazırladığı 3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı yayında

Öğretenlerin hazırladığı 3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı yayında

Denizli’de soru yazma komisyonunda gönüllü olarak görev yapan 36 sınıf öğretmeni, ilkokul 3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 yılından itibaren her sınıf seviyesinden çalışma soruları, örnek sorular, beceri temelli sorular şeklinde yardımcı kaynaklar öğrenci ve öğretmenlerin faydalanması için yayımlanıyor. Denizli’de bu çalışmalar Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ölçme Değerlendirme Merkezince yapılıyor. Ölçme Değerlendirme Merkezi soru yazma komisyonunda gönüllü olarak görev yapan 36 sınıf öğretmeni hazırladıkları sorulardan İlkokul 3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı’nı oluşturdu. 56 sorudan oluşan Türkçe Çalışma Kitabı’ndaki sorular hedeflenen kazanımlarına uygun, eşleştirme, boşluk doldurma ve açık uçlu gibi öğrencilerin öğrenirken eğleneceği farklı soru türlerinden oluşmakta olduğu açıklandı. Çalışma kitabına öğretmenler ve öğrenciler elektronik ortamda e-kitap şeklinde veya indirip çıktı alarak faydalanabiliyor. Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin özellikle biçimlendirici değerlendirme kapasitelerini arttırmak ve dezavantajlı öğrenciler de dahil olmak üzere bütün öğrencilerin gelişimlerine daha bütüncül destek olabilmektir. Bu amaç kapsamında, biçimlendirici değerlendirme konusunda öğretmenlere kılavuzluk edecek Türkçe Çalışma Kitabı ortaya konuldu.