KARACA: “ÖZGÜR SANATA 29 GÜN KALDI”

KARACA: “ÖZGÜR SANATA 29 GÜN KALDI”

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 15 Nisan Dünya Sanat Günü nedeniyle bir açıklama paylaştı.

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 15 Nisan Dünya Sanat Günü nedeniyle bir açıklama paylaştı. Türkiye’de sanatın ve sanatçının yok sayıldığına dikkat çeken İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca; iktidara geldikleri ilk günden itibaren sanatın önündeki engelleri tek tek kaldıracaklarını ve özgür sanatın özgür ülkede yapılmasının önünü açacaklarını kaydetti. Gülizar Biçer Karaca açıklamasında şunları kaydetti.

“TÜİK istatistikleri sanatın ve sanatçının bitme noktasına geldiğini gösteriyor”

“14 Mayıs’a 1 aydan az kaldığı bugünlerde tek adam ve şürekasının anmadığı bir kesim var: Sanatçılar. Zaten kültüre ve sanata olan bakış açılarını biliyoruz. Ucube restorasyonlar, para için yapılan ne olduğu, neden orada olduğu anlaşılmayan heykeller, diğer her şey serbest ama 00.00’dan sonra müzik çalmayacaksınız! Yasakçı bakış açıları diğer birçok sektör gibi sanatı da sanatçıyı da bitme noktasına getirmiştir. 

“Halka sanat yasak!” Tabi ki pek çok sanat alanı var ancak TÜİK’in yayınladığı verilerden yola çıkarak “Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri, 2021”den bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre %11,1; sinema seyirci sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre %27,9 azalmış. Tiyatro salonu sayısı 2020/'21 sezonunda, 2019/'20 sezonuna göre %44,4 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı %41,8 azaldı. Tiyatro seyirci sayısı 2020/'21 sezonunda %84,1 azaldı. Tiyatro salonlarında sahnelenen gösteri sayısı %78,8 azaldı. Opera ve bale seyirci sayısı 2020/'21 sezonunda, bir önceki sezona göre %94,5 azaldı. Bu istatistiklere benzer daha birçok veri var ancak bu kadarı dahi sanatın ne yönde gittiğine bir ışık tutmaktadır.

“Geçinmeye Çalışan Değil; Sanatını İcra Eden Sanatçı” Dünya mirasına birçok değerli sanatçı kazandırmış olan tarihimiz bugün geldiğimiz noktada ‘geçinebilecek miyim’ diye düşünmek zorunda bırakılan sanatçılar yaratmıştır. Devlet sanatçılarının da durumu pek farklı değil. Kamuda görevli sanatçıların ciddi kadro ve özlük hakkı sorunları mevcut. Sanatını icra eden sanatçıların da benzer bir şekilde sosyal güvenlik ve emeklilik haklarında sorunlar yaşanmakta. Bütçe şu kadar büyüdü şöyle oldu böyle yaptık diye övünenlerin yaptığı bütçeye göz atıldığında sanata ve kültüre ayrılan payların oldukça düşük olduğu ve aslında yok sayıldığı görülmektedir. 

“Gençler İçin Özgürlük ve Kültür Kart” CHP iktidarında sanatın ve sanatçının özgürlüğünü sağlayacağız. Sanatçılar geçim derdi olmadan yaşayacak ve sanatını aklında hiçbir soru işareti olmadan icra edecek. Gençlerin kültür ve sanat aktivitelerinden 25 yaşına kadar yararlanabilmeleri için kültür kartı tanımlarken aynı zamanda diğer yurttaşlarımızın da benzer aktivitelere erişimlerinin sağlanması, kültür ve sanat etkinliklerinin herkes için ulaşılabilir olması önceliklerimizden olacaktır. Özgür bir ülkede, özgür bir sanatla; Dünya Sanat Gününü kutlarım.

SANA SÖZ SANATÇI KARDEŞİM

·        5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu ve ilgili ikincil mevzuatı başta sanatsal ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldıracak bir anlayışla gözden geçireceğiz. 

·        İlgili kanun ve yönetmeliklerde anadilinde kültürel ve sanatsal üretimin önünde engel oluşturan maddeleri muğlak ifadelerden arındıracak ve istismara açık olmayacak biçimde düzenleyeceğiz. 

·        Kültür ve sanat faaliyetlerinde yerel yönetimlerin etkisini artıracak ve yerel yönetimler ile kültür ve sanat alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve aktif bir rol almasını sağlayacağız. 

·        Bütçeden kültür ve sanata ayrılan kaynakları artıracak, özel kesimin bu alana daha fazla destek olmasın teşvik edeceğiz. 

·        Bağımsız çalışan sanatçıların sosyal güvenlik ve emeklilik haklarıyla ilgili yaşanan sorunları gidereceğiz. 

·        Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale ve diğer sanat kurumlarımızın kadro ve diğer özlük hakkı sorunlarını çözeceğiz. 

·        Müzik meslek birlikleriyle ülke sathında kampanyalar düzenleyerek müzik emekçilerinin ve eserlerinin kayıt altına alınmasını sağlayacağız. 

·        İl Kültür Müdürlükleri bünyesinde müzisyenlerimizin eserlerini ücretsiz şekilde kayıt altına almalarını sağlayacak ses kayıt stüdyoları kuracağız. 

·        Sanatçıların bir araya geleceği, konaklama, sağlık ve bakım hizmetlerinin verileceği Sanatçı Dayanışma Merkezleri kuracağız. 

·        Sanatçı gelirleri üzerindeki vergi yükünü hafifleteceğiz. 

·        Gençlere kültür ve sanat aktivitelerinden 25 yaşına kadar ücretsiz yararlanabilmeleri için kültür kartı vereceğiz. 

·        Folklorik sanatçıların teşvik edilmesi için özel destek mekanizmalarını hayata geçireceğiz.

·        Üniversite öğrenci sanat topluluklarını destekleyeceğiz. 

·        Sanatçının telif haklarını koruyacak; ihlalden ve korsandan korunması için her türlü tedbiri alacağız. 

·        Yayıncılık, müzik, folklor, film sektörleri, festivaller ve müzikalleri destekleyerek istihdam, milli gelire katkı ve ihracat imkânları sağlayacağız.