İTBF’nin 100. yıla armağanı olan 9 kitap tanıtıldı

İTBF’nin 100. yıla armağanı olan 9 kitap tanıtıldı

İTBF’nin 100. yıla armağanı olan 9 kitap tanıtıldı

İHA) - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin (İTBF) Cumhuriyet’in 100. Yılına armağan olarak çıkarttığı kitapları tanıttı.

Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu’nda yapılan törende Kazak geleneğinde bulunan “tusav keser” ya da “köstek kesme” olarak isimlendirilen gelenek gerçekleştirildi. İTBF’nin Cumhuriyetin 100. Yılında önemli etkinlikler yaptığını söyleyen Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın, bunlar içerisinde kaleme alınan kitaplar dolayısıyla editörleri ve yazarları tebrik ettiğini, yapılan bu çalışmaların kurumsal hafızanın oluşumu için çok önemli olduğunu belirtti. Cumhuriyetin 100. Yılda tarihte pek rastlanılmayan olaylarla karşılaşıldığını ifade eden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt “Tarih bize gösteriyor ki bu topraklarda yaşamak var olmaya çalışmak bedel istiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında fakülte olarak yoğun bir faaliyet içerisindeydik. Bölümlerimiz nitelikli, kapsamlı paneller, konferanslar ve öğrenci sempozyumları gerçekleştirdi. Konferanslar, paneller çok önemli olmakla birlikte fakülte olarak asıl kalıcı eserlerimiz kitaplarımız olacaktır. Bu anlayışla sene başından itibaren hummalı bir çalışmaya giriştik ve 100. yıla armağan kitaplar hazırladık. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı olarak 100. yıla armağan için hazırladığımız ‘Sosyal Bilimlerde Cumhuriyetin Birikimi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ isimli kitabımızda sosyal bilimlerde cumhuriyetin birikimini ortaya koymayı hedeflediğimiz gibi fakültemizin, bölümlerimizin tarihçesini, üretilen lisansüstü tezleri inceleyerek 30 yılımızın bir bilanço değerlendirmesi yapmak istedik. Kitabımız fakültemizin, bölümlerimizin kimler tarafından, nasıl, hangi anlayışlarla, hangi hedeflerle kurulduğunu, nasıl gelişip büyüdüğünü, neler ürettiğini, hangi noktaya gelindiğini tespit etmeye çalışmıştır” dedi.

Fakülte kitabı haricinde bölümlerden de kitaplar hazırladıklarını ifade eden Prof. Dr. Beyazıt, “Fakülte kitabımız dışında bölümlerimizden Arkeoloji, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerimiz de 100. Yıla armağan kitapları hazırladılar. 2023 yılı mezuniyet töreninde yaptığım konuşmada etkinliklerimiz ve kitaplarımızla 100. yıl için tarihe önemli bir not düşeceğimizi belirtmiştim. Fakültem hazırlanan 9 kitap ile bu sözümü mümkün kıldı, bugün bunun mutluk ve gururunu taşıyorum, fakültemizin potansiyelinin, müktesebatının çok güçlü olduğunu, bölümlerimiz arasındaki irtibatı, iş birliğini geliştirerek, sahip olduğumuz çalışma barışını koruyarak ve üreteceğimiz yeni projelerle çok daha iyi noktalara ulaşacağımıza inancımın tam olduğunu belirtmek isterim. 100. yıl için yapılan etkinliklerimizle, yazılan 9 kitabımızla tüm akademik ve idari personelimin “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin bir üyesi” olma bilinciyle, kuruma aidiyet duyarak çalıştıklarını görmek bizleri çok mutlu etmiştir. Bayrağı bizlerden devralacak yetişen genç nesil akademisyenlere büyük görevler düştüğünü, sadece bireysel başarının değil kurumsal başarının da çok kıymetli olduğunu belirtmek isterim. Bugün söylediklerimi mümkün kılan bölüm başkanlarımız, editörlerimiz ve hocalarımıza hassaten teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak bizleri destekleyen ve yüreklendiren Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a, törenimize katılım gösteren Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Durmuş Akalın’a, dekan yardımcılarıma, idari personelime ve bugünümüze tanıklık eden sizlere gönülden teşekkür ederim. Akif’in dediği gibi ‘Bu şafaklarda yüzen al sancak, hiç sönmeyecek’ eğer biz çalışırsak ve fedakârlık gösterirsek Nice 100 yıllara, sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.

Törende editör ve yazarlar, kitaplarının tanıtımlarını gerçekleştirdiler. Kitapların akademik hayata takdimi gerçekleştirildikten sonra, kitap editörlerine, yazarlarına teşekkür belgesi verildi.