İklimlendirme Sektöründe Tedarik Zinciri Risk Altında!

İklimlendirme Sektöründe Tedarik Zinciri Risk Altında!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yeniden zora giren küresel tedarik zinciri birçok sektörde olduğu gibi iklimlendirme sektöründe de riskleri artırdı.

İklimlendirme sektöründe pandemi süreciyle birlikte tedarik zincirinde büyük aksamalar yaşandığını dile getiren Fortes Mühendislik Satınalma Direktörü Yasin Özcan Çelebi, şunları ifade etti: “Tedarik zincirindeki aksamaların ana kaynağı, arzın yeteri kadar oluşmamasıdır. Üretimin sekteye uğraması sonrasında üretim miktarlarının düşmesi, iş gücünün azalması gibi sorunlar hem arz tarafında hem de lojistik tarafında ciddi sorunları da beraberinde getirdi. 

Tedarik zincirindeki bu sorunlar üretim ve lojistik maliyetlerinin artmasına neden oldu. Tedarik zincirinde aksamalarda özellikle son 2 yılda yükselen bir grafikle karşı karşıyayız. Tedarik zincirinde var olan sıkıntılar, Rusya – Ukrayna savaşıyla birlikte tırmanışa geçti. Başta Demir Çelik sektörü olmak üzere tüm emtia fiyatlarındaki ciddi artışlar, döviz kurunun Türkiye’de yükselmesiyle beraber tüm dünyada enflasyon artışına ve küresel anlamda bir sorun haline geldi. 

Tüm bu küresel ekonomik ortamda iklimlendirme sektörü,  yan sanayi ve parça tedariği konularında sıkıntılar yaşıyor. Bu aşamada en doğru çözüm; doğru talep tahminlerinde bulunmak ve planlamayı doğru yapmaktır. Satınalma faaliyetlerinde en önemli nokta doğru bir planlama modülü oluşturabilmektir.” dedi.

2022 Zor Bir Yıl Olacak 

Yükselen fiyatlarla birlikte 2022 yılının, ürün tedarik riskleri açısından zor bir yıl olacağının altını çizen Fortes Mühendislik Satınalma Direktörü Yasin Özcan Çelebi, 

“Talep edilen ürüne istenilen fiyat karşılığının verilmesine rağmen tedarik edilememe riskinin yaşanacağı bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Bu durumun hem ısıtma hem soğutma sektöründe de geçerli olacağını öngörüyoruz.  Özellikle cihaz gruplarında, uzak doğu Çin tarafında üretimlerin aksaması, demir çelik sektöründe Ukrayna, Rusya savaşına bağlı daha da artan fiyatlar tedarik zincirindeki belirsizlikleri tetikliyor. 

Bundan dolayı doğru planlamalarla oluşturulmuş satın alma stratejileri, böylesine bir belirsizliğin olduğu bir ortamda hayati bir önem arz ediyor.  Her sektörün tedarik sorunu yaşadığı bir ortamda en doğru planlamayı yapan, doğru zamanda satın alma faaliyetlerini gerçekleştiren, stok yönetimini en doğru şekilde yöneten firmalar ön plana çıkacaktır. Doğru planlamaları gerçekleştiren firmalar tedarik sorunlarıyla başa çıkabilecek duruma gelecekler ve bunun yansımalarını sahada, hem satış hem de karlılık anlamında elde edeceklerdir. 

Fortes Mühendislik olarak planlama modülünü, satın alma departmanımız bünyesinde Enterprise Resource Planning(ERP) sistemlerinin desteği ile kurguluyoruz. Bu sayede tüm iş süreçlerimizi tek bir veri tabanında bütünleşmiş şekilde yönetiyoruz.  

Planlama modülünde; Satış bütçesini referans alarak, stok yönetiminin etkin bir şekilde yönetiyor, depolardaki minimum ve maksimum stok miktarları belirlenerek bu doğrultuda stratejiler üretiyoruz. Emniyet stok miktarlarını oluşturarak önemli ürünlerle ilgili gerekli analizleri ve talep tahminlerini de yaparak satış bütçesine uygun bir şekilde tedarik planlamamızı yürütüyoruz.” dedi.