Hematoloji bilim dalına en iyi bildiri ödülü

Hematoloji bilim dalına en iyi bildiri ödülü

PAÜ Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı’nda gerçekleştirilen, ‘Multipl Miyelom’da Daratumumab Tedavisi Tek Merkez Deneyimi’ isimli çalışma Miyelom Kongresi’nde, En İyi 7 Bildiri Ödülü’nü aldı.

Multipl Miyelom’da Daratumumab Tedavisi Tek Merkez Deneyimi isimli çalışma En İyi 7 Bildiri Ödülü’nü aldı. Hematoloji BD. Başkanı Prof. Dr. Nil Güler ödül hakkında açıklamalarda bulundu; Çalışmamızda Multipl Miyelom hastalarında kullanılan, günümüzde ‘akıllı ilaç’ veya ‘hedefe yönelik tedavi’ olarak isimlendirilen ilaçlardan olan; CD 38 hücre belirtecini hedefleyerek, Multipl Miyelom’dan sorumlu plazma hücresine bağlanan, ‘Daratumumab’ etken maddeli ilacın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde kullanımı ile ilgili deneyimlerimizi derledik. Verilerimize göre, Daratumumab ilacının tek başına veya diğer kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanımı ile yüzde 38 hastada ‘Çok İyi Kısmi Yanıt’, yüzde 24 hastada ise ‘Kısmi Yanıt’ elde edildiğini; tedavi süresi arttıkça yanıt oranlarının da arttığını tespit ettik. İleri evre hastaların da erken evre hastalar ile benzer yanıt oranları verdiğini gözlemledik. Bu hastalık tedavisi uzun süreçli bir hastalıktır" dedi.

PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise öğretim üyelerimizin kongrelerden genellikle ödüllerle dönmelerinden dolayı hastane ve kendi adına mutluluk duyduğunu belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.