Hakkaniyet Ölçüsünde Ücretlerde İyileştirmeler Yapılmalı

Hakkaniyet Ölçüsünde Ücretlerde İyileştirmeler Yapılmalı

Türk Sağlık Sen Denizli Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk,”Sağlık çalışanları ile ilgili düzenlemelerin haberini duyuyoruz. bu düzenlemelerin hayata geçmesinin şart olduğunu vurguluyoruz.” dedi 

Kamuda çalışan doktorların iş bırakma eylemi yaptıkları şu günlerde, sağlıkçılarla ilgili çalışmaların yapıldığını duyduklarını belirten Türk Sağlık Sen Denizli Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk “Son günlerde sağlık camiası ile ilgili yapılacak düzenlemeler hakkında açıklamalar ve haberler sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Sosyal taraflarında görüş ve önerilerinin dikkate alınarak bu düzenlemelerin hayata geçmesinin zaruret olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.” Dedi.  

Türk Sağlık Sen Denizli Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk yazılı açıklamasında şunları söyledi; “Eksiksiz, mağduriyetleri giderecek ve sorunları çözecek düzenlemeler için bunun tek çıkar yol olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda katkı vermeye hazır ve hazırlıklı olduğumuzu da ifade ediyoruz. 

Düzenlemeler ile; hekiminden hemşiresine, ebesinden sağlık teknisyenine ve memuruna kadar sağlık hizmetlerinde görev yapan her bir meslek mensubumuzun ücret artışı ile ilgili beklentisi mutlaka karşılanmalıdır. 

Sıklıkla vurguladığımız gibi maaşa zam şeklinde tek ödeme yapılmalı, taban aylıklar yükseltilmelidir. Sabit ek ödemelerinin genel bütçeye aktarılması, ek ödemelerden mahsuplaşma yapılmadan gerçekleştirilmelidir. Böylelikle reel bir ücret artışından söz etmek mümkün olacaktır.

Döner sermaye sistemi ise çalışan eksenli olarak yeniden revize edilmeli, bütün sağlık camiasının performans ücretlerinde makul bir seviye mutlaka korunmalıdır. Ücret politikası çalışanların ay sonunda ne kadar ücret alacağını bileceği bir sistem oluşturulmasını sağlamalıdır. Kısacası mağduriyetleri giderilmeli, hakkaniyet ölçüsünde ücretlerde iyileştirmeler yapılmalı ve hak edenin hakkını adil bir şekilde alacağı düzenlemeler hayata geçirilmelidir.”