Gülnur Oymak; "Cumhuriyetimiz kutlu olsun"

Gülnur Oymak; "Cumhuriyetimiz kutlu olsun"

Türk Kadınlar Konseyi  Derneği Şb. Bşk.  Gülnur Oymak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıldönümünde yaptığı açıklamada, “biz kadınlar biliyoruz ki Cumhuriyet İdaresine çok şey borçluyuz” dedi.

Türk Kadınlar Konseyi  Derneğı Şb. Bşk.  Gülnur Oymak “Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 99. Yıl dönümünde ; biz kadınlar biliyoruz ki Cumhuriyet İdaresine çok şey borçluyuz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk yeni kurulan Cumhuriyette kadının yerini önemsediğini şu sözleri ile vurgulamıştı. "Toplumun asıl başarısızlığının sebebi  kadınlara karşı olan bilgisizlikten ileri gelir, bir toplumun bir organı faaliyette iken diğer organı işlemez ise o toplum fena olur. " dediği açıklamasında, daha sonra şunları söyledi; “Atatürk'ün işte bu çağdaş düşünce ile, Milli Mücadelenin ağır yükünü üzerinden atmadan yaptığı Cumhuriyet Devrimleri Türk Kadınını bugünkü modern yapısına kavuşturmuştur. 1924 Medeni Kanunu ile aileye, Tevhidi Tedrisat Kanunu ile kız çocuklarının okullaşmasına, 1930 Belediye Başkanlığı, 1934 milletvekili seçilebilme hakkının kadınlara verilmesi ile Cumhuriyet Yönetiminin  sürdürülebilirliği için radikal adımlar atılmış ve hayata  geçirilmiştir.

Günümüzde ise ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olumsuz ekonomik ve toplumsal gelişmeler ile kadınların içinde bulundukları fiili eşitsizlik, haklarının verilmemesi ve ana gereksinimlerinin hak olarak kabul edilmemesi nedeniyle Cumhuriyet kazanımlarımızda görülen hak kayıplarımızdan büyük üzüntü duyuyoruz... Ülkemizin Çağdaş Ülkeler seviyesine ulaşması, sosyoekonomik gelişimini tamamlaması için kadını "İkici Sınıf" insan durumundan  kurtarmanın zorunluluk olduğunu ve yıllardır alınan yarım tedbirlerle bir yere varılamadığını  üzülerek görüyoruz. Cumhuriyet Yönetimiyle  Örtüşmeyen, Hukukun Üstünlüğü ilkesine dayalı demokratik bir toplum düzeninin kurulamadığı  şiddetin egemen olduğu, sivil toplumun kısıtlandığı  bir ortamda, insan hakları ihlallerinin toplum yapısını ve toplum barışını giderek bozduğunu endişe ile gözlemliyoruz...

Biz kadınlar olarak bu ülkenin her ferdinin, tarihimizin her döneminde olduğu gibi barışın sağlanmasında, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkarak Cumhuriyet Kazanımlarımızın korunmasında bir nefer olarak sorumluluk üstleneceğine yürekten inanıyoruz. Bölgemize ve dünyanın geneline örnek bir yapı ve yaşam tarzı sergileyerek, bu günü kavrayan, geleceğe ışık tutan, ilme, irfana, vicdana ve mücadele ruhuna sahip  nesiller yetiştirmek  ve Atalarımızdan  aldığımız mirası gelecek nesillere aktarmak için bize büyük görev düştüğünü biliyor ve bunun bilinci ile çalışmalarımızı dürdürmenin heyecanını ve kararlılığını taşıyorız. Cumhuriyetimizin 99.Yıl dönümünde Ulusumuza çağdaş uygarlık yolunu açan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, eşsiz fedakarlıkla milletimizin gönlünde taht kuran ve ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor Ulusumuzun Cumhuriyet Bayramını  en içten duygularımızla kutluyoruz.