Finans Sohbetleri büyük ilgi görüyor

Finans Sohbetleri büyük ilgi görüyor

TÜRKONFED Finans Sohbetleri”nde değerli konuşmacıların yer aldığı Halka Arz ve Finansman Teknikleri Paneli, iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen panelde sektörün önde gelen dinleyicilerine bilgi ve tecrübelerini aktaran çok değerli katılımcılar vardı.

DEGİAD 15. Dönem Genel Sekreteri Emin Terzioğlu panelin açılış konuşmasını yapmak üzere GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Sayın Oktay Mersin’i kürsüye davet ederek paneli başlattı.

Oktay Mersin açılış konuşmasına GESİFED’ianlatarak başladı.

Üye aidiyetlerinin artırılmasının, kurumsallaşma adımlarıyla birlikte daha güçlü bir GESİFED’in oluşmasına katkıda bulunacağından söz eden Oktay Mersin;GESİFED’in bilinirlik çalışmalarına öncelik verilerek üye ve dernek sayısının artırılmasının o bölgede daha etkin bir konuma gelinmesine öncülük edeceğine de değindi.GESİFED’in çatı kuruluşu ve konfederasyonu olan TÜRKONFED’den de bahsederek konuşmasını sonlandırdı. 

“GESİFED bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) bizim çatı kuruluşumuz, konfederasyonumuz. TÜRKONFED gönüllülük esasına göre kurulan, Türkiye’nin en büyük bağımsız sivil toplum örgütüdür.TÜRKONFED Türkiye'nin her bölgesine yayılmış, etkin üye yapısı ve sayısı ile Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütleri içinde yer almaktadır. TÜRKONFED gücünü ve etkinliğini iş insanlarının üye olduğu federasyon ve derneklerden alarak, tıpkı GESİFED gibi, çatısında 26 tane bölgesel federasyon, 4 tane de sektörel olmak üzere 30 federasyon ve 284 tane dernek ile 40.000’e yakın da şirket barındırmaktadır.”

Oktay Mersin TÜRKONFED Finans Sohbetleri’nde GESİFED ve TÜRKONFED’den bahsetmesinin ardından TÜRKONFED’in bölgesel ve sektörel kalkınmalarıyla birlikte Türkiye ekonomisine sağladığı katkılara da değindi.

“TÜRKONFED’in federasyonlara bağlı her bir derneğin kendi bölgesinde yarattığı katma değerinin toplamı Türkiye’nin kurumlar vergisinin %86’sını karşılamaktadır. Türkiye dış ticaretinin %83’ünü gerçekleştirerek 7 milyon kişiye istihdam sağlar ve toplam istihdamın %55’ini karşılayarak Türkiye ekonomisine artı değer yaratmaktadır. İş dünyasının ve toplumun sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bakış açısıyla sahip çıkan 

TÜRKONFED, çözüm önerileri ile sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır. 

Ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini karar mercilerine aktararak Türkiye ekonomisi için çalışan TÜRKONFED, iş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün artırılmasına da yardımcı olmaktadır. 17 Kasım 2014 tarihinde açılan Brüksel temsilciliği ile Avrupa’nın kalbinde faaliyetlerini sürdüren TÜRKONFED aynı zamanda Avrupa’nın en büyük iş dünyası kuruluşlarından biri olan Avrupa Kobi Birliği üyesidir. Küresel alanda da etkili çalışmalar içinde yer almaktadır. Avrupa Kobi Birliği bugün Avrupa Birliği politikalarına ve karar alma mercilerine doğrudan ulaşan, 12 milyon firma ile 55 milyon çalışanı temsil eden çok önemli bir iş dünyası örgütüdür.”

GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Sayın Oktay Mersin’in açılış konuşmasının ardından kürsüye TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi, GESİFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEGİAD 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Urhan davet edildi.

Sözlerine misafirleri ve konukları karşılayarak başlayan Hakan Urhan, TÜRKONFED ile ilgili bilgilere değinerek sözlerine devam etti. “TÜRKONFEDTürkiye’nin bağımsız ve gönüllülük esasına göre örgütlenmiş en büyük sivil inisiyatifidir. Bölgesel ve sektörel federasyonlardan oluşan bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda Türkiye’nin ihracatında, istihdamında ve vergi gelirlerinin üzerinde çok büyük bir pay sahibi olan bir sivil örgütlenmedir. Bizler de hem GESİFED hem de DEGİAD olarak bu yapı içerisinde yer alıyor olmaktançok mutluyuz. Ben de bu dönem Oktay başkanımla beraber yönetim kurulundayım. Bu yönetim kurulu üyeliğimize de vesile olan Geçmiş Dönem GESİFEDBaşkanı ve DEGİADKurucu Başkanı Gültekin OkaySalgar’a da sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek isterim.”

Kısaca TÜRKONFED’den ve TÜRKONFED’in ülkemiz içerisindeki katkılarından bahseden Hakan Urhan sözlerine TÜRKONFED Finans Sohbetleri’nin amacından bahsederek devam etti.

“TÜRKONFEDFinans Sohbetleri’niAnadolu’daki sermaye birikimini sağlayabilmiş, sanayileşmiş, ticareti ve sanayisi gelişmiş olan illerde;“Halka arz nedir?” sorusuna cevap veren, halka arzın bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılmasına yönelik bir proje olarak değerlendirebiliriz.

Aynı zamanda da geleneksel, konveksiyonel finansman tekniklerinin haricinde alternatif finansman teknikleri konusunda öğretici ve eğitici Anadolu turları da düzenleyeceğiz. Finansman Erişim Komisyon Başkanı Sayın Kaan Kiziroğluile birlikte biz de bu komisyonun içerisinde bire bir yer aldığımız için ilk fiziksel etkinliği Denizli’de düzenleme talebinde bulunduk. Sağ olsunlar kırmadılar ve bugün de bizlerle birlikteler. Recep hocam ve Jankat Bey de katkıda bulunacaklar. 

Gültekin Bey Denizli’de halka arz olmuş Mercan Kimya’nın da sahibi olarak; bire bir halka arz sürecinin öncesi, sürecin içi ve sonrasındaki tecrübelerini bizlere aktaracak. Denizli’den yani kendimizden bir firmayı da buradabirinci ağızdan dinleyerek eminiz ki çok şey öğreneceğiz.”

Eğitici ve verimli bir toplantı olacağından emin olduğunu da belirterek konuşmasını sonlandırarak paneli başlattı. 

DEGİAD ve DESİAD Kurucu Başkanı, GESİFED Yönetim Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı, Denizli Sanayi Odası Geçmiş Dönem Başkan Yardımcısı, TÜRKONFED’de iki dönem yönetim kurulunda görev almış ve halen Yüksek Danışma Yönetim Kurulu Üyesi olan ve yakın zamanda halka arz olmuş Mercan Kimya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gültekin Okay Salgar; Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü görevinde bulunmuş, Harvard Mezunlar Derneği Türkiye Başkanlığı görevini yapmış, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayın Recep Bildik; Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sayın Jankat Bozkurt; Hem konuşmacı hem de moderatörlük görevini üstlenecek olan ServoCapital Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Üyesi, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği İstanbul İl Eş Başkanı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRKONFED Finansman Erişim Komisyon Başkanı Sayın Kaan Kiziroğlu’nun panelde yerlerini almasının ardından panele başlandı. 

TÜRKONFED olarak Denizli’nin sanayisine çok önem verildiği ile sözlerine başlayan Sayın Kaan Kiziroğlu, panel boyunca moderatörlük görevini en iyi şekilde temsil etti ve konuşmacılarla birlikte finanssohbetlerine değerli katkılarda bulundu.

DEGİAD, GESİFED ve TÜRKONFED iş birliği ile düzenlenen TÜRKONFED Finans Sohbetleri’i; değerli konukların engin bilgileri eşliğinde, finansal açıdan yeni bilgiler edinmek ve modern finansal tekniklerin farkındalığını artırmak gibi konuların değinildiği, sektörel ve bölgesel kalkınma açısından ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan önemli bir paneldi. İş dünyası açısından önemli bir sohbete ev sahipliği yapan DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, konuşmacılara plaketini takdim ederek paneli sonlandırdı.