DOSTEK öğrencileri bilişim suçları konusunda bilgilendirildi

DOSTEK öğrencileri bilişim suçları konusunda bilgilendirildi

DOSTEK öğrencilerine yönelik "Bilişim Suçlarının Hukuki Boyutu" adlı seminer Av. Ömer Alp Çelik tarafından Denizli OSB konferans salonunda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar istikametinde kullanmaları gerektiğine vurgu yapan Av. Ömer Alp Çelik, yaptığı sunumda; hukuka aykırı olarak kişisel verilerin ele geçirilmesi, kaydedilmesi, yayılması, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme vb. konularda bilgi verdi. Çelik, “Günümüzde hızla gelişen bilişim teknolojilerinin artan oranda kullanımıyla ortaya çıkan ‘bilişim suçları’ konusunda, toplumumuzun her kesimi eğitilmelidir. Özellikle ailelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin bu konuda şuurlu olması gerekmektedir. Bireylerin eğitim çağı yıllarında, bu tür hassas konularda eğitimler düzenlenerek, bilişim suçu oranlarının azaltılması çok önemlidir” dedi.

Bilişim suçlarının büyük genelinin gençler tarafından işlendiğini, bu sebeple erken yaşta siber güvenlik bilinci kazanılmasının önemine değinen Çelik, “Bu yeteneklerin doğru kanalize edilebilmesi adına internetin etik kullanımı ve haklar çocuklara erken yaşta öğretilmelidir. Şuurlu kullanıcı ve ebeveyn sayısı artmalıdır” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin aktif olarak katılımın sağlandığı eğitimin çok faydalı olduğunu söyleyen Denizli Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Ahmet Taş, “Bilişim ve teknolojinin gelişmesiyle kişilerin istedikleri bilgilere kolayca ulaşmaları da hızla gelişmekte bununla beraber bilişim ve teknoloji alanında işlenen suçlarda doğru orantılı bir şekilde çoğalmakta ve bu durum herkesi suç mağduru yapabilmektedir. Bu alanda karşılaşılabilinecek olan olumsuzlukları bilmek ve önlem almak gerekmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler internet kullanıcılarına kendilerini ifade etme noktasında büyük imkanlar sağlarken bireylerin iletişim kurma biçimlerini de değiştirmiştir. Çevrimiçi paylaşımların kolaylıkla yapılabilmesi, interaktif uygulamaların artması iletişimin hızla elektronikleşmesini sağlamıştır. Akıllı telefonların çoklu ortamların kullanımına imkan sağlaması, bireylerin sosyal medya kullanım sürelerini büyük oranda arttırmıştır. İnternetin olduğu hemen her ortamda mobil cihazlarla kolayca erişilen sosyal ağlar, iletişimsel anlamda bireylere önemli fırsatlar sunarken, bu ağların Şuursuzca kullanımı negatif sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Sosyal medyanın sağladığı görece özgürlük ortamını istismar eden çok sayıda kullanıcı, hakaret başta olmak üzere çok sayıda suçun işlenmesine sebebiyet vermektedir. Sosyal medya kullanım oranının artması ile birlikte, sosyal medya üzerinden işlenen suçların da arttığını istatistiki rakamlar ortaya koymaktadır” diye konuştu.