DİKEY TARIM İLE VERİMLİ, SAĞLIKLI ASGARİ SU VE TOPRAK İLE ÜRETİM MÜMKÜN

DİKEY TARIM İLE VERİMLİ, SAĞLIKLI ASGARİ SU VE TOPRAK İLE ÜRETİM MÜMKÜN

“Tarım 5.0: Tarım ve Gıda Teknolojilerinin Geleceği” oturumunda söz alan konuk konuşmacı Gelecek Tasarımcısı ve Tarım Odaklı Yatırımcı Stuart Oda görüşlerini paylaştı.

Firmaları Alesca Life gelişirken dikey tarlaların organik olarak büyüme yapısını incelediğini; yazılım, otomatizasyon ve nesnelerin interneti(IOT) ile birlikte tarlaların verimliliğini artırmaya çalıştıklarını belirten Oda, “Tarımsal tedarik zinciri oldukça komplike bir yapı. Üretim, tüketimin çok uzağında gerçekleşiyor. Üreticilerin her türlü girdi, ekipman gibi unsurları ciddi anlamda farklılaşıyor.” sözleri ile tarımsal üretimin zorluğuna dikkat çekti.

Dünya çapında her yıl 1,2 trilyon dolarlık gıdanın israf olduğunu, bir gıda 3 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini belirten Oda, “Dünya çapında 600 milyondan fazla insan gıda güvenliği nedeniyle hasta oluyor. 50’den fazla ülke ise gıda güvensizliği konularında ciddi sıkıntılar içerisinde. Bu rakamlardan trendlere geçtiğimiz şehirleşmenin ilk sırada olduğunu görüyoruz. Büyük kentlerde çok fazla birey yaşıyor. Şehirde yaşamayı tercih eden varlıklı, eğitimli bireyler, yüksek, organik ve daha kaliteli gıda ürünlerini talep ediyorlar.” sözleri ile gıdaya olan talebin çeşitliliğine, diğer yandan da erişime yaşanan sıkıntıları örneklendiriyor.

Burada bir denge kurabilmek, ihtiyacı doğru karşılayabilmek adına kent tarlaları dediğimiz iç mekanda, kent içerisinde gıda tarlasının önemli bir çözüm olabileceğini belirten Oda, “Kullanılmayan konteynerler ve kullanılmayan her türlü ticari binanı iç mekanları tarlalara dönüştürülerek, bu talep karşılanabilir.” dedi.

Oda; daha sürdürülebilir olan iç mekan tarımında yüzde 99 daha az su, yüzde 90-99 arasında daha az toprak kullanıldığına, 365 gün boyunca gıda üretimi yapılabildiğine, GDO ya da pestisit kullanılmadan, öngörülebilir yani verimliliği yüksek üretim yapılabildiğinin altını çizdi.

Ardından geçilen oturumda Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar yönetiminde, Tabit Kurucu Ortak Tülin Akın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, WWF Türkiye YKB Nafiz Karadere, Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, aşağıdaki sorular kapsamında tarım ve gıda teknolojilerinin geleceğini çizdi:

Tarım Teknolojisi ve Gıda Teknolojileri ile nasıl bir değişim sürecinin içindeyiz?

Tarım 5.0 ile maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması nasıl sağlanabilir?

       2050 yılında 10 milyara ulaşacak olan dünya nüfusunu beslemek için gereken rekor düzeydeki gıda ihtiyacı hangi yeni teknolojiler ile karşılanacak?

       Tarım tedarik zincirinde, büyük veri ve blockchain teknolojileri nasıl bir dönüşüm sağlayacak?

       Yeryüzündeki toplam tatlı su kaynaklarının yüzde 70'i tarımda kullanılıyor iken geliştirilmesi gereken akıllı su kullanımı politikaları neler olmalıdır?

       Çiftçilerimize teknik altyapı ve eğitimin sağlanması, e-tarım uygulamalarında standart belirleyici mevzuatların belirlenmesi, alt yapı yatırımlarının mobil operatörler ile yaygınlaştırılması, akıllı tarımın devlet politikası olarak uygulama ve sistemlerin yaygınlaştırılması, 5G kullanımına yönelik üretilecek tarımsal alet, ekipman ve yerli yazılımların teşviklerle desteklenmesi için, kamu-özel sektör eşgüdüm ve iş birliği ile nasıl bir yol haritası izlenmelidir?

       Alternatif protein kaynakları için geliştirilen teknikler nelerdir?