Denizli Sağlık Müdürlüğü uyardı

Denizli Sağlık Müdürlüğü uyardı

Eczanelerin açık bulunma ve nöbet tutmaları konusunda Sağlık Müdürlüğü, genelgedeki maddeyi hatırlatarak uyarılarda bulundu

Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;"Bilindiği üzere 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 35’ inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Eczacı odası veya temsilcisi tarafından eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri ve mevcut eczane kapasitesi göz önüne alınarak eczane çalışma saatleri, nöbet tutulup tutulmayacağı, nöbet tutulacak ise nöbet tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, hizmette aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında ilçe ve il sağlık müdürlüğüne gönderilir. İlçe ve il sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya konulur. hükmü doğrultusunda eczacı odası tarafından hazırlanan nöbet listesi Müdürlüğünüzce kabul edilmesi ve onaylanması halinde uygulamaya konulmaktadır.                    

Müdürlüğümüzce onaylanan nöbetçi eczane listeleri doğrultusunda vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı aracılığıyla Sağlık Bakanlığı TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama hizmeti üzerinden tarihe ve il/ilçe bilgisine göre sorgulayarak hizmet alabilecekleri, nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler Müdürlüğümüzün https://denizliism.saglik.gov.tr/  internet sitesinde ilân edilmektedir.