“Çürüksu Çayını gündemimize almalıyız”

 “Çürüksu Çayını gündemimize almalıyız”

Denizli Tarım Platformu, sulak alanların kirliliği üzerine yaptığı çalışmada, kirletici unsurları saptadı.

Yapılan çalışmada su ve toprak kirliliğini arttırıcı unsurlar çiftçilerin bilinçsiz tarım kimyasalları, gübre, tarım ilaçı, bitki geliştiriciler kullanımı ile endüsriyel ve evsel/kentsel atıklar uluşturduğu belirlendi. Çalışma ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan İrfan Osman Hatipoğlu “Yapılan çalışmada en büyük kirletici unsur organize sanayi bölgesinde kullanılan suyun arıtılmadan bırakılması, bu suyunda Çürüksu çayı aracılı ile tarım alanlarına ulaşmasıdır” dedi.  

Başkan Hatipoğlu, başta B. Menderes Nehri olmak üzere, sulak alanlarının kirliliğinin kamuoyunun gündeminde olduğunu vurgu yaparak “Denizli kentsel ve endüstriyel atıkları, Çürüksu Çayı aracılığıyla tarım alanlarına taşınmaktadır. Çürüksu Çayı taşıdığı ağır metaller yanında, tekstil ve boya fabrikalarının aşırı sıcak atık suları, çay’da ani sıcaklık değişimlerine neden olmakta. Su sıcaklığının değişimi, suyun geçtiği bölgede herhangi bir canlı yaşamına olanak bırakmayarak, ölü alana dönüştürmektedir. Çaydan alınan su örnekleri incelemesi sonrası, çayın suynun, “su kalite indeksi (WQI) kriterlerine” göre “çok kötü” olarak nitelendirileçek durumdadır. Bu nedenle Çürüksu Çayının arıtılmasını gündemimizi almacağız” açıklamasında bulundu.

Denizli Tarım Platformu Başkanı Hatipoğlu açıklamasında, Çürüksu Çayının taşıdığı kirliliğin, tarımsal üretimle ilintisiz yurttaşları da yakından ilgilendirdiğini belirterek ‘çayın geçtiği bölgede yetiştirilen sebzeler, şehir semt pazarlarında satılmaktadır. Sudan kaynaklı ağır metal tasıyan bu sebzeleri tüketenlerin sağlıkları tehlike altındadır” uyarısını yaptı.