Çameli Belediye Meclisi 2023 yılının ilk toplantısını yaptı

Çameli Belediye Meclisi 2023 yılının ilk toplantısını yaptı

Çameli Belediye Meclisinin 2023 yılının Ocak ayı 1. birleşimi 8 maddeden 7’sinin kabul edilmesiyle gerçekleşti.

Çameli Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantısı 03 Aralık 2023 Salı günü saat 11:00’de Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın ardından, gelen yazılar gündeme alınarak değerlendirildi. 8 maddeden ilk 7 madde oy birliğiyle kabul edildi. 5. maddedeki Çameli Belediye Meclisi’nin 2022 yılındaki ilk toplantısında denetim komisyonu üyeleri yapılan gizli oylamayla seçildi. Sonrasında Çameli Belediyesi Ocak ayı 1. birleşim kapatıldı. Belediye Meclisi 2023 yılı Şubat ayı meclis toplantısı 1. birleşimin 01 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 11.00’da olması oy birliği ile kabul edildi

GÜNDEM :

1)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 24. maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 08/12/2022 tarih ve 2022/33 sayılı; Belediyemiz bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapan personellerin vize durumları ve 2023 yılında alacakları aylık net tutarların belirlenmesi konulu raporunun görüşülmesi.

2)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 24. maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 08/12/2022 tarih ve 2022/34 sayılı; Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının tespit edilmesi konulu raporunun görüşülmesi.

3)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 24. maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 08/12/2022 tarih ve 2022/35 sayılı; Belediyemizde görev yapan Zabıta Memurlarına 2023 yılında ödenecek olan fazla çalışma aylık maktu ücretin belirlenmesi konulu raporunun görüşülmesi.

4)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 24. maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 08/12/2022 tarih ve 2022/36 sayılı; Belediyemiz ile İlçemizdeki merkezi idareye ait Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ortak hizmet projesi gerçekleştirme ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Sayın Cengiz ARSLAN’a yetki verilmesi konulu komisyon raporunun görüşülmesi.

5)- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince; Belediyemiz 2022 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıtların denetlenmesi amacıyla siyasi parti guruplarının meclis üye tam sayısına oranlamasıyla bulunan beş kişilik Denetim Komisyonu Üyelerinin gizli oylama ile belirlenmesinin görüşülmesi.

6)- 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi gereğince; İlçemiz Gürsu Mahallesi 205 ada 1 parselde kayıtlı olan tek katlı betonarme cami ve tarla niteliğindeki taşınmazın Çameli İlçe Müftülüğü’ne tahsis yapılması ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Sayın Cengiz ARSLAN’a yetki verilmesinin görüşülmesi.

7)- 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi gereğince, mülkiyeti Belediyemize ait Kınıkyeri Mahallesi 141 ada 21 parselde kayıtlı taşınmazı, (aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere) su deposu sahası olarak kullanmak üzere bedelsiz olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı (DESKİ) Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına devir edilmesinin görüşülmesi.

8)- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle Sınırderesi Mevki 16 ada 68 sayılı 241,00 m2 arsa niteliğindeki taşınmazın satışı hususunun görüşülmesi

İlk 7 Madde madde Oy Birliği kabul edildi.5.Madde'deki Çameli Belediye Meclisi’nin 2023 yılındaki ilk toplantısında denetim komisyonu üyeleri yapılan gizli oylamayla seçildi.Çameli Belediyesi Ocak ayı 1.Birleşim kapatıldı. 

Belediye Meclisi 2023 yılı Şubat ayı Meclis Toplantısı 1.birleşim 01 Şubat 2023 Çarşamba Günü saat 11.00’de olarak olmasını oy birliği ile kabul edildi