“Büyük Menderes zehir taşıyor”

“Büyük Menderes zehir taşıyor”

Büyük Menderes Nehri'nin su kalitesinin, “su kalite indeksi (WQI) kriterlerine” uygunluk saptanması için yapılan çalışmada, en yüksek “su kalitesi” düşüklüğü Sarayköy bölgesinde saptandı

Denizli Tarım Platformu, Büyük Menderes Nehri'nin su kalitesinin, “su kalite indeksi (WQI) kriterlerine” uygunluk saptanması için yaptığı çalışmada, en yüksek “su kalitesi” düşüklüğü Sarayköy bölgesinde saptandı. Başkan İrfan Osman Hatipoğlu “WQI puanlarına göre, nehir suyu kalitesi durumu “iyi” ile “çok kötü” arasında değişmektedir. Büyük Menderes suyu, bu kriterlere göre çok kötü durumda. Nehir ölmüş. Çevresine ölüm saçıyor” dedi.

Denizli Tarım Platformu’nun çalışmasında nehir güzergâhının farklı noktalarında yapılan analiz sonuçlarına göre su kalite durumu, nehrin Denizli sınırlarına girdiğinde düşüyor. Sarayköy sınırları içinde en yükseğe çıkmakta. Başkan Hatipoğlu “Bunun nedeni öncelikle Uşak sanayi ve evsel atıklarının Denizli’de nehre karışması. Denizli içinde kalan bölgede, büyük ölçüde kentsel ve kırsal yerleşimlerin bir araya gelmesi, tarımda yoğun pestisit kullanımı ve ticari/sanayi kuruluşların atıklarının büyük menderese bırakılmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle nehrin kirlenmesini önlemek ve su kalitesini korumak için evsel kaynaklardan ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan atık suların nehre deşarj edilmeden önce işlenmesi ve arıtılması, tarımda kullanılan gübre ve pestisitlerin kontrol altına alınması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Hatipoğlu, değerlendirmesinde ‘nehrin ağır metal yüklü durumuna gelmesiyle, açık fosseptik ve zehir kanalına dönüştüğünü vurgulayarak, “Nehir suyundan yaralanarak tarım yapılan topraklar hızla ölüyor, üretim dışı kalıyor. Ağır metaller ile yüklü duruma gelen topraklarda üretilen ürünleri tüketerek sağlığımızda tehdit altına girmektedir. Bu nedenle Büyük menderesin kirlenmesine, su kirlenmesi olarak bakamayız. Sağlığı içine alan, bir habitat sorunu olarak alarak çözümler üretilmelidir” çağrısı yaptı.