Buldan’da 21 bin yıl öncesine ait zeytin polenlerine rastlandı

Buldan’da 21 bin yıl öncesine ait zeytin polenlerine rastlandı

Buldan’da yapılan fosil polen ve arkeolojik çalışmalarında Süleymanlı Yayla Gölü’nde 21 bin yıl öncesine ait fosil zeytin polenlerine ulaşıldı.

Buldan’da yapılan fosil polen ve arkeolojik çalışmalarında Süleymanlı Yayla Gölü’nde 21 bin yıl öncesine ait fosil zeytin polenlerine ulaşıldı. Bildiri olarak da hazırlanan çalışmada, Buldan’da zeytin tarımının MÖ 50-MS 600 yılları arasında, üzümün ise MÖ 125- MS 800 döneminde önem kazandığı vurgulanıyor. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin geçtiğimiz kasım ayında düzenlediği  “Eski Çağ’da Ege ve Akdeniz'de Zeytinyağı ve Şarap Üretimi: Kırsal Yerleşimler, Kentsel Merkezler ve Ticaret” Uluslararası Sempozyuma Buldan’da yapılan araştırma damgasını vurdu.   Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Tripolis Kazı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman ile Isparta Üniversitesi Öğretim Üyeleri Dr. Mustafa Doğan, Doç. Dr. Çetin Şenkul sempozyumda sundukları “Fosil Polen ve Arkeolojik Veriler Işığında Roma İmparatorluk Dönemi’nde Zeytin Tarımı: Buldan Yayla Gölü Çevresi Örneği” başlıklı bildiride, Buldan yapılan palinolojik çalışmada 21 bin yıl öncesine ait zeytin polenlerine rastlandığını açıkladılar. 

Sempozyumda sunulan bildiri ve yapılan çalışmalarda elde edilen verilerle ilgili bilgi veren Prof.Dr. Bahadır Duman,  Yayla Gölü’nden alınan karotlar üzerinde yapılan palinolojik çalışmanın sonuçları 21 bin yıllık zeytin polenlerine ulaşıldığını vurguladı.  Prof.Dr. Duman,Tripolis Antik kentinden elde edilen arkeolojik veriler ışığında yapılan değerlendirmede,  Buldan’da zeytin tarımının MÖ 50-MS 600 yılları arasında, üzüm ise MÖ 125-MS 800 yılları arasında önem kazandığı bulgusuna da ulaşıldığını belirtti. Prof.Dr. Duman, “Buldan’da yer alan Yayla Gölü’nde yapılan palinolojik (polen ve bitki kalıntıları) çalışmanın sonuçları ile Tripolis antik kentinden elde edilen arkeolojik veriler uyumluluk göstermektedir.  Yapılan değerlendirmede elde edilen 21 bin yıllık zeytin ve üzüm yüzde verisi içerisinde Roma İmparatorluk Dönemi’nde en yüksek değere ulaşıldı. Palinolojik bulgular bu dönemde yörenin en önemli antik kentlerinden biri olan ve hedef alan içerisinde yer alan Tripolis özelinde arkeolojik bulgular ile ilişkilendirildiğinde ise ulaşılan zeytin ve üzüm verileri Anadolu’da yoğun arazi kullanımının ve bu ürünlerin tarımının yoğun olarak yapıldığını göstermektedir. Fosil polen çalışmalarına göre ulaşılan zeytin yüzde verileri Yayla Gölü çevresini, Anadolu’da en yüksek çıktığı alan yapmaktadır. Fosil polen bulguları, Tripolis antik kentin kurulması, büyümesi, zenginleşmesi, küçülmesi ve dağılması kronolojisiyle uyumluluk göstermektedir” dedi.