BİRBİRİMİZE “YAS”LANARAK AFETZEDE KADINLARLA DAYANIŞACAĞIZ

BİRBİRİMİZE “YAS”LANARAK AFETZEDE KADINLARLA DAYANIŞACAĞIZ

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DENİZLİ MİLLETVEKİLİ GÜLİZAR BİÇER KARACA’DAN 8 MART’TA “AFET VE KADINLAR” POLİTİKA NOTU

Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklamasını 6 Şubat depremlerinin ardından “afet ve kadınlar”a ayırdı. Depremzede kadınların yaşadıkları sorunları ve ihtiyaçlarını dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 6 Şubat tarihinde yaşanan yıkıcı depremler sonrasında afetten etkilenen risk altındaki grupların başında kadınların geldiğine dikkat çekti. Toplumsal kodlar nedeniyle halihazırda dezavantajlı konumda olan kadınların depremi farklı biçimde deneyimlediklerine ve yaşadıkları özgül sorunlara vurgu yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “AFET ve KADINLAR” Politika Notunu kamuoyuyla paylaştı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın cevaplaması istemiyle de TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu.

DEPREMZEDE KADINLARIN YAŞADIĞI EŞİTSİZLİK, ŞİDDET, BAKIM YÜKÜ

Gülizar Biçer Karaca, TBMM’ye sunduğu önergede afet bölgelerinde veya depremzedelerin yeniden yerleştiği bölgelerde kadına yönelik her türlü şiddet ve istismar vakalarında artış olup olmadığını sordu. Afet ve kriz dönemlerinde şiddet, istismar ve insan ticareti gibi vakaların artış gösterdiğinden hareketle şiddete maruz bırakılan kadınların bildirimde bulunabilecekleri güvenli mekanizmaların olup olmadığını da sorduğu, sosyal devlet vurgusu yapılan önergede kadınların üzerine yıkılan ve depremin ardından çadırkentlerde, geçici“bakım-ev işi” yükünün sonlandırılmasının eşit ve özgür bir toplum için önemini vurguladı. 

İşte yanıt bekleyen bazı sorular: 

6 Şubat tarihinden bugüne afet bölgelerinde ve çadır kentlerde bulunan

•Şiddet gören kadınların bildirimde bulunabilmesi için kitle iletişim araçlarına ulaşımındaki kısıt göz önünde bulundurularak farklı bildirim mekanizmaları kurulmuş mudur? Kuruldu ise bu mekanizmalar nelerdir?

•Gebe ve yeni doğum yapmış olan kadınlar tespit edilip, sağlık durumları takibe alınarak yeni doğan ünitesi, gebelik takibi gibi ihtiyaçlar giderilmiş midir?

•Afetten etkilenen kadınların toplumsal cinsiyet temelli şiddet nedeniyle tekrar bir travma yaşamaması ve şiddet döngüsünün kırılması için hukuki, ekonomik, sosyal ve psikolojik destek mekanizmaları kurulmuş mudur?

•İnsan kaçakçılığı ve ticaretine karşı özellikle genç kadın ve kız çocuklarının korunması için hangi önlemler alınmıştır?

•Mülteci, yaşlı ve engelli olan kadınların korunması için hangi tespit, izleme ve önleme mekanizmaları kurulmuştur?

•Sosyal devletin sorumluluklarını yerine getirmenin de bir gereği olarak ev içindeki yaşlı, engelli, hasta ve çocuk bakımının üstlenilmesinde bu yükü kadının üzerinden almak ve bu bakım hizmetlerini sağlamak için hangi hizmet mekanizmaları kurulmuştur?