Aydoğan, ‘Tüm kamu çalışanlarının maaşları en az yüzde 115 arttırılmalı’

Aydoğan, ‘Tüm kamu çalışanlarının maaşları en az yüzde 115 arttırılmalı’

Birleşik Kamu-iş Konfederasyonu Denizli İl Başkanı Namık Kemal Aydoğan, “Tüm kamu çalışanlarının maaşları en az yüzde 115 oranında artırılmalıdır." dedi

Birleşik Kamu-iş Konfederasyonu Denizli İl Başkanı Namık Kemal Aydoğan, 7. Dönem Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinin bir tiyatro gösterisi olduğunu öne sürdü. AKP iktidarının ve Memur-Sen’in olduğu masada kamu emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin karar çıkmasını beklemediklerine dikkat çeken Aydoğan, 1 Ağustos öncesinde ve sonrasında toplu sözleşme masasının adaletli olmadığını da duyurduklarını söyledi. Birleşik Kamu-iş Konfederasyonu Denizli İl Başkanı Namık Kemal Aydoğan, “Bugünün dünden pahalı, yarından ucuz olduğu çarpık bir ekonomik kriz koşullarını yaşıyoruz. Ülkedeki yüksek enflasyon, döviz kurundaki yükseliş, ENAG, KAMU-AR rakamları üzerinden değil de TÜİK’in manipülasyonu rakamları üzerinden hareket edilmiştir. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, milyonlarca kamu emekçisinin ve ailelerinin yaşamlarını sürdürülemez noktaya getirmiştir. İktidar, kamu emekçilerinin insan onuruna yaraşır adil ücret hakkını göz göre göre gasp etmiştir. AKP iktidarının, ilk teklifi 2024 yılı için ilk altı ay yüzde 14, ikinci altı ay yüzde 9, 2025 için ise ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 5 zam teklifi etmesi sonrasında görüşmelerin Hakem Heyeti Kuruluna gitmesi ve buradan çıkan kararın değişmeyeceği ortadadır. Kamu emekçilerinin toplu pazarlığı Ağustos ayına bilinçli olarak sıkıştırılmaktadır. Bu görüşmelerin Ağustos ayına denk getirilmesi ve bir ay ile sınırlandırılmasının amacı kamu emekçilerinin ekonomik, sosyal, özlük haklarının oldu, bit tiye getirmektir. Bunun 20 günü pazarlığa on günü ise Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne ayrılmış durumdadır. Yani bu süre zarfı içerisinde toplu görüşmeler noktalanması gerekmektedir. Toplu görüşmelere bir aylık süre sınırı koymak zaten başlı başına toplu görüşme hakkını sınırlandırılması anlamına gelmektedir. Kamu emekçilerinin zammını belirleyecek Hakem Heyeti 11 kişiden oluşurken kurulda 4 kişi sendikalardan, 7 kişi ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.  Hakem Heyeti’nin iktidara bağımlı tavrı, yapısı ve iktidarın vermiş olduğu zam oranını onay mercii gibi hareket etmesini yıllardır dile getiriyoruz.” Dedi

Taleplerimizi dikkate alın

AKP iktidarının; yaşanan ağır tabloyu görmezden gelmemesi gerektiğini, ekonomik kriz koşullarını emekçilerin sırtına yıkmaktan bir an önce vaz geçmesini isteyen Birleşik Kamu-iş Konfederasyonu Denizli İl Başkanı Namık Kemal Aydoğan, “Mevcut yasaların grev hakkını yok sayması yetkili tek bir konfederasyonun toplu görüşmelerde 6 milyona yakın kamu emekçinin hakkında karar verebilmesi zaten ortada toplu görüşme denen süreci baştan ortadan kaldırmaktadır. Grev, Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelerde uygun görülmesine rağmen bu hakka yönelik saldırılar kamu emekçilerini toplu görüşme hakkından mahrum bırakmaktadır. Mesleki saygınlığımızı ayaklar altına alan bir toplu sözleşme yönteminden vazgeçilmelidir. Enflasyon verilerinin sağlıklı olmaması nedeniyle, ücret artışları belirlenirken açlık ve yoksulluk sınırı ve temel yaşam maliyetini esas alan yeni bir yöntem uygulanmadıkça emekçiler enflasyon karşısında ezilecektir. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle işçi ve kamu emekçileri açısından enflasyona endeksli ücret/maaş düzenlemesi uygulamasının anlamını yitirdiği anlaşılmıştır. 2024-2025 yıllarında yapılması gereken ücret zamlarına temel oluşturacak şekilde tüm kamu çalışanlarının maaşları en az yüzde 115 oranında artırılmalıdır. 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranları bu rakam üzerinden hesaplanmalıdır. Kamu çalışanlarına Ocak 2024’ten başlayarak aylık 10 bin lira barınma yardımı verilmelidir. Bu tutar memur maaş katsayısı artışı oranında her ay artırılmalıdır. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, TİS masada bitmedi ve Kamu Hakem Heyeti’nin kararını beklemeden tüm konfederasyonlara ve kamu emekçilerine ortak mücadele çağrısında bulunuyoruz.