Artık PCR Testi zorunluluğu Aranmayacak

Artık PCR Testi zorunluluğu Aranmayacak

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı olmayanlara yönelik uygulanan PCR testi uygulaması artık olmayacak. Denizli Hıfzısıhha kurulu bakanlığın tebliğini onayladı 

Aşı olmayanlara karşı uygulanan PCR testinin hafifletilmesi gerçekleştirildi. Bundan sonra aşısız kişiler de yasaklı uygulamasından faydalanabilecek. Denizli Hıfzısıhha Kurulu konu hakkındaki bakanlık tebliğini, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, COVID-19 tedbirleri hususunda olağanüstü toplanarak arar verdi. 

Denizli valiliğinden konu hakkında yapılan açıklamada; “İçişleri Bakanlığı tarafından; koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisine ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren Sağlık Bakanlığının 14.01.2022 tarihli ve 149-82 sayılı yazısı ile; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

·Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

·Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

·Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

·Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

·Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığının 15.01.2022 tarihli ve PCR Test Zorunluluğu yazısına istinaden; İçişleri Bakanlığının 20.08.2021 tarihli ve 13441 sayılı ve 31.08. 2021 tarihli ve 13807 sayılı Genelgeleri doğrultusunda alınan 01.09.2021 tarihli ve 34 Karar Nolu İl Umumi Hıfızıssıhha Meclis Kararı ile 28.10.2021 tarihli ve 17428 sayılı Genelgesinin üçüncü maddesi doğrultusunda alınan kararların uygulamadan kaldırılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir.” Denildi.