Soba Zehirlenmelerine dikkat çekildi

Soba Zehirlenmelerine dikkat çekildi

Vali Atik başkanlığında toplanan Denizli İl Hıfzısıhha Meclisi, özellikle soba zehirlenmelerine karşı alınacak tedbirleri açıkladı. Karbonmonoksit zehirlenmelerini hatırlattı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanarak, özellikle kış aylarında sıkça meydana gelen ve halk arasında Soban Zehirlenmesi olarak bilinen Karbonmonoksit zehirlenmesi konusunda alınacak tetbirleri, yapılacak çalışmaları anlattı.

 Vali Atik başkanlığında toplanan Denizli İl Hıfzısıhha Meclisi; “Karbonmonoksit (CO) Zehirlenmelerinin Önlenmesi Amacıyla Yapılacak Çalışmalar” konusunda şu kararları aldı;

“Bilindiği üzere bir karbon ve bir oksijen atomundan oluşan, zehirli bir gaz olan karbonmonoksit (CO), doğal gaz, tüp gazı, gaz yağı, benzin, kömür ve odun gibi yakıtların yanması ya da tam olarak yanmaması sonucu oluşur. Duman içinde yoğun olarak bulunmakla birlikte, gazın kendisinin, havadan hafif, kokusuz, tatsız, renksiz olması ve tahriş edici olmaması nedeniyle fark edilmesi çok güçtür. Lodos rüzgarları zamanında sobadan çıkan dumanlarla,  havalandırması az olan veya havalandırma kurallarına riayet edilmeyen alanlarda tüp gaz, şofben, kombi vb. kullanılan yerlerde, garaj veya benzeri yerlerde egzoz dumanına bağlı olarak, yangınlarda diğer toksik gazlarla birlikte, karbonmonoksit zehirlenmesi çok sık görülür.

Isınma işlevinin gerçekleştirildiği alanlarda İş sağlığı ve güvenliği kurallarına/standartlarına uygun hareket edilmesi, doğalgaz cihazlarına yeterli oksijen sağlanması için hava girişlerinin açık olması, ev ve işyerlerinde doğal gaz ile kullanılan cihazların baca bağlantılarının uygun olması, bakımlarının yetkili servislerce ve her yıl düzenli olarak yapılması, lodoslu havalarda soba veya baca bağlantısı standartlara uygun değilse soba yakılmaması, karbon içeren yakıtların kullanıldığı yerlerde karbonmonoksit sensörleri kullanılması vb. tedbirlerin alınması bu tarz olumsuz haberlerle karşılaşmayı azaltacaktır.

   Bu amaçla;

            1- Soba ve Bacalarla İlgili Vatandaşların Dikkat Edeceği Hususlar: 

Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantisine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli,
Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli,
Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı,
Alttan yakılan kömür sobalarında Karbonmonoksit zehirlenmesi riski artacağından, soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı,  
Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standarda uygun değilse soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli,
Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı,
Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı,
Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizlenmeli,
Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların üst noktasının çatının en üst noktasından 1 m. daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalı,
Binaların yangından korunması yönündeki mevzuat hükümlerine özen gösterilmelidir.

2- Şofben, Kombi vb. Cihazların Kullanımında Vatandaşların Dikkat Edeceği Hususlar:

Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan bina aydınlığı vb. yerlere asla bağlanmamalı,
Şofbenin monte edileceği mekan yeterli büyüklükte olmalı, şofben mümkünse banyo yerine balkona veya başka bir havadar mekana takılmalı, şofbenin montajı mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalı,
Şofben zehirlenmeleri sadece gaz kaçaklarından değil, yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde yetersiz hava ve yetersiz yanma sonucunda oksijen oranının düşmesi ve karbondioksit oranının yükselmesiyle de gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesi sağlanmalı,
Bacalar yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemelidir.
            3- Denizli Meteoroloji Müdürlüğü tarafından lodoslu günlere ilişkin hava tahminlerini Belediye Başkanlıklarına, yerel yazılı, görsel ve işitsel basına iletmesine, Belediye Başkanlıkları ile yerel basın tarafından özellikle lodos rüzgarının eseceği günler konusunda halkın bilgilendirilmesine, ikaz edici anonsların yapılmasına,

            4- İl Müftülüğü ile iş birliği yapılarak cuma hutbelerinde konuya yer verilmesine,

            5- Hastane ve Aile Sağlığı Merkezleri gibi kişilerin toplu halde bulundukları yerlerde bu konuda hazırlanmış eğitim materyalleri ile hazırlanan video ve slaytların özellikle bekleme salonlarında gösterilmesine karar verilmiştir”