KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOMİSYONU TOPLANDI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOMİSYONU TOPLANDI

Kadına yönelik şiddet Mücadele İl Koordinasyon kurulu yaptığı toplantı ile, 6 aylık çalışmalar anlatıldı ve Kadına yönelik şiddet konusunda eğitim verilmesini ön plana aldı.

Konu hakkında koordinasyon kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun 2022 yılı 2.Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda Valimiz Ali Fuat Atik’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilimizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda 08.03.2022 tarihinde yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısında alınan kararlar ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planında yer alan 4 temel hedef, 16 strateji altında bulunan 104 faaliyetin ilk 6 aylık ilerleme durumu gözden geçirildi.

Mevzuat Çalışma Alt Komisyonunun çalışmaları değerlendirilmiş olup, her yaş döneminde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konusunda eğitim verilmesinin önemi üzerinde durularak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim müfredatında bu konuya yer verilmesi gerektiği kanısına varıldı.. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 16-(6). Maddesinde yer alan “İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına, kadının insan hakları ve kadın erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulur.” hükmü gereğince, Milli Eğitim Bakanlığına bu derslerin müfredata eklenmesine yönelik öneride bulunulmasına karar verildi.

Şiddetin önlenmesi amacıyla erkeklere yönelik eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin arttırılması için paydaş kurumlar ile STK’ların topyekûn mücadele ile işbirliği içinde çalışmalar yapmasına, şiddet mağdurlarının güçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edilmesine, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte ve koordineli şekilde çalışmasının önemi üzerinde durularak, işbirliğinin devam ettirilmesine karar verildi.” denildi