CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA DENİZLİ’ YE HULUSİ ORAL EVİ’ Nİ ARMAĞAN EDELİM

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA DENİZLİ’ YE HULUSİ ORAL EVİ’ Nİ ARMAĞAN EDELİM

TMMOB MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI

 

Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu adına Özlem Durdu Kabel yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi :

Kentimize ve ülkemizin kaderinin değişmesine tanıklık etmiş Hulusi Oral Evinin hikâyesi Kurtuluş Savaşının başlaması ile başlıyor. Şu an harap durumda olan yapının içinde yaşanmışlıkları hayal edebilmek için kısaca hikâyesinden bahsetmek istiyorum.

Hulusi Oral 1. Dünya Savaşından Cumhuriyetin ilanına kadar geçen 9 yıllık süredeki ülkemizin kaderini değiştiren tarihsel süreçte rol alan önemli figürlerden birisidir. İstanbul’da hukuk eğitiminin 2. yılında henüz 19 yaşındayken Çanakkale Savaşına takım komutanı olarak katılır. Conkbayırı ve Seddülbahir’de savaşır ve yaralanır. İstanbul’da tedavi olup tekrar Çanakkale’ye gider. Geçirdiği ağır hastalık sonucu 3 aylık izinden sonra cepheye katılır. Erzurum’da Rus ordularını karşı Halep e geçti Şam’dan Kudüs’e kadar ilerleyen Osmanlı ordusunda makineli tabur komutanlığı yapar. İngilizlere esir düştü 22 ay Mısır’da esir tutulur. Dönüşünde Konya’da Kurtuluş Savaşı askerlerini eğitir. Büyük Taarruz başlarken askeri birliği ile Konya’dan Antalya’ya oradan kurtuluş gününde İzmir’e varır. Terhis olup yeniden hukuk fakültesine dönüp mezun olur. Okulu bitirip hâkim olarak çalışmaya başlar. Daha sonra istifa edip avukatlık mesleğini icra eder. Bu sırada çok partili döneme geçişe kadar parti il başkanlığı, halkevi başkanlığı ve milletvekilliği görevi yapar.1981 yılında vefat eder.

Bu onurlu hikâyeyi neden mi anlattım. Okurken bile gözyaşlarımızı tutamadığımız ülkemizin ve kentimizin yakın siyasi tarihinin şekillenmesine katkı sunan kişinin yaşadığı Hulusi Oral Evinin kent belleğinden yok olmasına tanıklık etmek istemediğimiz için anlatıyorum.

Denizli Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde eski adı ile Mollobağ Mahallesi yeni adı ile 15 Mayıs Mahallesi 18 pafta 218 ada 167 parselde bulunan “Hulusi Oral Evi” olarak bilinen yapı 1934 yılında Levanten mimar tarafından inşa edilmiştir. Kentin en önemli yol arterlerinden birinde bulunan yapı hem sivil mimari örneği hem de sahibinin ülkemizin kaderini değiştirmesinde oynadığı rol gereği kültür mirasıdır.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Denizli Valiliği bu yapıyı kamulaştırarak gelecek kuşaklara aktarmak için gerekli çalışmayı başlattığını duyurursa Denizli halkına en güzel 100. Yıl hediyesini vermiş olacaktır.