Ekonomi

Denizlispor Eski Başkanından Konkordato

Denizlispor Eski Başkanından Konkordato

Denizlispor önceki dönem başkanlarından Hasan Kıbrıslıoğlu'nun Konkordato talebine mahkemeden olumlu yanıt geldi. 

Özellikle bir banka ile ödeme konusunda uyuşmazlığa düştüğü öğrenilen Hasan Kıbrıslıoğlu'nun başvurusuna mahkeme olumlu yanıt verdi geçici olarak 3 ay süreyle Konkordato talebi nin uygulanmasına karar verildi. Bu sürede şirkete geçici komiser olarak; Konkordato uzmanı AV.SABAHATTİN YILDIZ, SMMM (Bağımsız Denetçi) BÜLENT TEZCAN,Elektrik Elektronik Müh. FARUK SEVİNÇ görevlendirildi.

Bu 3 ay sonunda şirketin yoluna devam edip edemeyeceğine karar verilecek. 

 

T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/728 Esas

1-Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 18741 / Merkez siciline kayıtlı Davacı Kıbrıslıoğlu İletişim Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Saraylar Vergi Dairesi / 5490132007) hakkında 21/08/2019 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,

2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacı şirketin sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacı şirkete geçici komiser olarak; Konkordato uzmanı AV.SABAHATTİN YILDIZ, SMMM (Bağımsız Denetçi) BÜLENT TEZCAN,Elektrik Elektronik Müh. FARUK SEVİNÇ'in GÖREVLENDİRİLDİĞİ,

3-İİK.nun 297.maddesi gereğince; Davacı şirketin Mahkememizce atanan komiser nezareti altında işlerine devam edebileceği, davacının tüm iş ve işlemlerinin komiser onayına tabi tutulduğu, davacı şirketin Mahkememizin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren önlenmesine karar verilmiş olup, aksi takdirde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağının, borçlu-davacının bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranması halinde borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılarak İİK.nun 292.maddesi gereğince konkordato talebinin reddi ile iflasa tabii şirket hakkında iflasın açılmasına karar verileceğinin ihtarı,

4-Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 22/08/2019

Etiketler
Paylaşım twitter        

Yorumlar


Yazarlarımız
Puan Durumu