Ekonomi

KOMİSYONA ÇEKMEK YETMEZ, TASARIDAN ÇIKARIN

KOMİSYONA ÇEKMEK YETMEZ, TASARIDAN ÇIKARIN

Tasarının ilk günkü görüşmelerinde hükümeti uyardık, “Bu konu zeytin üreticileri ve birlikleri olmadan görüşülemez. Bunun için Tarım Komisyonuna gönderin veya tasarıdan çıkaralım” dedik, bizi dinlemediler. Her gün yeni formüller bulmaya, zikzaklar çizmeye devam ediyorlar. Boşuna zaman harcıyoruz. Çıkaralım bu 2. maddeyi, işin özüne yani sanayinin geliştirilmesine ve üretimin desteklenmesine dönelim.

TARIM KOMİSYONU ÇALIŞTIRILMALI

“Zeytinlik, kıyı ve mera maddelerini Tarım Komisyonuna havale edelim, komisyonumuzda alt komisyon kuralım” dediğimizde Sanayi Bakanı “Bunlar klasik muhalefet taktiktikleri” demişti. Şimdi bir haftalık kayıp zamanla, huzursuz edilen bir toplum yapısıyla dediğimiz yere geldiler. Şimdi 2. maddenin tekrar görüşülmesi için komisyonumuza geri çektiler.

Komisyonda “bu maddenin etki edeceği yerler tek tek gidilip görülsün, taraflarla görüşülsün, ölçümler yapılmadan, etki analiz raporları görülmeden asla bu madde görüşülemez” dedik, bize bu kanunun kapsayacağı yerleri gösteremediler. Şimdi bir hafta sonra zeytincileri, sanayicileri dinleme kararı aldılar. Yazık değil mi bu gerilime, yazık değil mi üreticiye, zeytine, milyonlarca insanı televizyon karşısına dikmeye, yurttaşları üzmeye.

KOMİSYONA ÇEKMEK YETMEZ, TASARIDAN ÇIKARIN

Dün Komisyon Başkanına ve Sanayi Bakanına söylediğim söz aynıdır: “Bu tasarıyı Komisyona çekmek yetmez, maddeyi tümüyle tasarıdan çıkarın. Gelin, zeytinci kesimlerle birlikte Tarım Bakanlığı otursun, biz de komisyon olarak görüşlerimizi bildirelim. Tarım komisyonu zeytincilerle birlikte yeni zeytin kanunu çalışması yapsın, Meclisimize gelsin. Bunu görmezden gelmeyin. Zeytinciliğe ve Zeytinyağı üretimine zarar vermeyin. Tarıma zarar vermeyen sanayiciliği, madenciliği, konutu ve yerleşimi destekleyin.

Biz, şimdiye kadar hep aynı şeyi söyledik: Bu maddenin kamu kurumlarında kararlı bir sahipleneni yoktur. 

Komisyonda kanuna karşı çıkanlar açıkça kendini belli ederken, tasarıya evet diyen hiçbir kurum, şirket, şahıs açıkça maliyet raporunu, yatırımda zorlandığı hususları ortaya koymamıştır. 

ZEYTİNLİK YASASINA EVET DİYEN SEKTÖRLER NEREDE?

Bugüne kadar sadece Bursa’da meftaya mezar yeri bulamayan bir belediye başkanı komisyonumuza gelip zeytinlik yasasının değişmesini istemiş, bir de dün AKP Bursa Milletvekillerinin Gemlik’ten çağırdığı muhtarlar fay hattı iddiasıyla zeytinliklerin yerleşime ve imara engel olduğunu söylemiştir. Bu yasa sadece mezar ve yerleşim yeri için çıkıyorsa hükümet “toz ve duman çıkaran tesis” diyerek neyi gizliyor, artık açıklasın. Bugüne kadar hiçbir kamu kurumundan rapor gelmiyorsa, hiçbir ölçüm ve maliyet hesabı zeytinliklerin neden kurban edileceğini anlatamıyorsa, biz bu maddenin belli çevrelerce ülke genelinde rezervi belli olmamış, çapı bilinmeyen, etkileri ölçülmemiş bir madencilik faaliyetine ve hatalı bir sanayileşmeye kurban gideceğini düşünüyoruz ve bunun önünün alınamayacağını görüyoruz.

YASA HANGİ ŞARTLARLA GÖRÜŞÜLMELİ?

Şimdi eğer bu madde komisyona belli şehir ve ilçeleri düzenlemek için, özel maddeler getirmek için geri çekilmişse, öncelikle maddenin tümüyle baştan yazılması gerekir.

Madde bu haliyle kaldığı takdirde hala zeytinciliğin ölüm fermanı demektir. Eğer komisyona belli il ve ilçelerde özel düzenleme yapmak için geleceklerse, önce Tarım Komisyonunu çalıştırmalılar. Zeytincilerin oluru alınmalı, özel düzenleme için tek tek sahalar ve sınırları belirlenmeli, madde en baştan zeytincilerle birlikte yazılmalı. Biz, maliyet hesabı yapılmayan, göçe neden olacak bir adım attırmayız. Hangi arazide hangi tesisin, hangi madenin işletileceği bilinmeyen bir görüşmeyi, gözü kapalı yazılacak bir kanunu yapmayız. 

ZEYTİNLİK YASASI SARAYDAN VE ENERJİ BAKANLIĞINDAN YAZILAMAZ

Biz, tarım toprağını bitirecek, etki-değerlendirme raporları olmayan, neye mal olacağı öngörülmeyen, Tarım Bakanlığından değil Enerji Bakanlığı ve saraydan yazılan bir zeytinlik kanununa asla evet demeyiz. Zeytinlikleri yok edecek, gelişimini önleyecek ve bitirecek hiçbir adıma izin vermeyiz.

 

Etiketler
Paylaşım

Yorumlar

Yazarlarımız