Eğitim

EĞİTİME DAMGASINI VURAN KOLEJ

EĞİTİME DAMGASINI VURAN KOLEJ

İlimizde Özel Eğitim ve Öğretim Kurumu olarak Anaokulundan Lise’ye kadar gençlerin eğitim hayatına damgasını vuran, büyük başarılara imza atmalarına vesile olan Denizli Koleji, geleceğin Eğitim ve Öğretim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dershanecilikten gelen eğitim tecrübelerini Kolej bünyesinde pekiştirerek aktaran eğitimciler, öğrencileri ve veliler ile birlikte geleceğe damgasını vurmaya geliyorlar.  

On beş yıldır devam edegelen dershanecilik geleneğini taçlandıran Denizli Koleji; bir taraftan akademik diğer taraftan da sosyal ve kültürel alanda kendini ifade edebilen özgüven sahibi, değerler eğitimini özümsemiş öğrenciler yetiştiriyor.  

Denizli Koleji yeni Eğitim Öğretim yılı ile birlikte, (Kurum açıldığı günden itibaren) “Geleceğin liderlerini biz yetiştireceğiz.” sloganıyla yola çıkan ve dediklerini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşamaya başladı.  

Okulun başarıları konusunda ve bendan sonra yapacakları konusunda bilgi veren Okul yönetimi, “Altı kişilik Tübitak Matematik Olimpiyatları Milli Takımına dört öğrenci birden yerleştirip, Dünya şampiyonu olan kolej, Türkiye LYS yerleştirme şampiyonluğuyla beraber ek puanla Türkiye birinciliği ve ikinciliğini aldı. Bunlar başarılardan sadece birkaçıdır. Birçok dalda Milli sporculara da sahip olan Denizli Koleji spor ve kültür dostudur.” Diyor.

Denizli Koleji kültürüyle, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Milli Eğitim temel değer ve prensipleri ışığında yarının önderleri burada yetişecektir. ” Sloganı ile yolan çıkan okulun Başarılı olmanın altında yatan gerçekleri,  bir bütün olarak ele alan ve modern eğitim öğretim konusunda Denizli halkının kaygılarını da gideren Denizli Koleji’nin eğitim sistemi şöyle;

ANA SONIFI

Denizli Koleji’nde geliştirilen okul öncesi programı; Uluslararası kabul görmüş en yaygın yaklaşımlar MONTESSORI, WALDORF, REGGİO EMILIA eğitim modellerini de içinde barındıran aynı zamanda M.E.B. T.T.K. kazanımları genişletilerek harmanlanmıştır. Değerler eğitimleri yoğun olarak etkinliklerle verilecektir. Program öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak uygulanıyor,
Denizli Koleji’nde geliştirilen okul öncesi programı ve bu programın uygulayıcısı olan güçlü kadro ile öğrenciler yaratıcı, üretken, bağımsız karar alabilen, öz ve milli değerlerine bağlı, aldığı eğitimlerle algısı geniş ve evrensel birer birey olarak yetişecekler.

İLKOKUL

21. yüzyılda insanların nitelikli ve başarılı bir yaşam için yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmiş olması gerekiyor. İlkokul programı bu ana fikir üzerine oluşturulmuş. Öğrencilere farklı düşünme becerisini kazandırmak, zihinsel kapasitelerini artırmak ve proje tabanlı öğrenmelerini sağlamak amacıyla MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilkokul eğitim programları Denizli Koleji öğretmenleri tarafından zenginleştirilmekte ve farklılaştırılmaktadır. Bu sayede öğrenciye sadece ezberlenecek bilgi parçalarını aktarmak yerine “Öğrenmeyi Öğretiyoruz.”

ETKİN ÖĞRENME ORTAMLARI İLE ÇOCUKLARA ÖĞRENME BECERİSİ KAZANDIRIYORUZ.

Modern dünya, bilginin giderek daha da etkin bir biçimde işlenmesini gerektiriyor. Çocuklara öğretilen şeyler ile aslında öğrenmeleri gereken şeyler arasında boşluk her gün, her ders büyüyor. Rekabetin çok yoğun yaşandığı bu yüzyılda daha katılımcı, daha işbirlikli, daha esnek, daha üretken öğrenme ortamlarına ihtiyacımız olduğunun farkındayız.  

Bizce 21. yüzyıl okulunda eğitim her an dinamik ve esnek olmalıdır. Bu anlayışla hem okulun fiziksel olanaklarının kullanımında, hem ders planlarında, hem de akademik işleyişte dinamizmi ve kişiye özel yaklaşımları destekliyoruz.

DENİZLİ KOLEJİ eğitim anlayışının en temel prensiplerinden biri Öğretmen artık öğreten kişi değil, öğrenmeye liderlik eden, ‘’öğrenmeyi tasarıma dönüştüren’’ kişi rolündedir. Birlikte öğrenmenin deneyime ve bilgiye dönüştüğü yaratıcı, düşünebilen ve sorgulayan nesiller yetiştirmek ve kazandırmak, bunu pratiğe dönüştürmek bilinciyle hareket etmek Denizli Koleji olarak ilk hedeflerimiz arasındadır.

 İLKYILLAR PROGRAMI 4 YAŞTAN 4. SINIFA KADAR OLAN EĞİTİMİ BÜTÜNSEL OLARAK YAPILANDIRIYOR.

Denizli Kolleji ilk yıllar programı tematik yaklaşım odaklıdır. Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır.

Bu program kapsamında öğretmen ve öğrenciler kendilerini çevreleyen dünyaya yeni ve farklı yollardan bakmaya teşvik edilir. Tematik öğrenme bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yoldur. Programımız etkin öğrenme yöntemleri ve proje bazlı çalışmalarla yapılandırılmıştır. Etkin öğrenme yöntemleri tüm duyuların aktif olarak kullanımasını gerektirir ki bu da çocuğun edindiği deneyimler yoluyla kalıcı ve gerçek bir öğrenmeyi gerçekleştirir.

Programımız olumlu yetişkin çocuk ilişkisine dayalıdır.

Bu yaş grubundaki çocuklar pozitif iletişim ve işbirliğini temel alan bir atmosferde kendilerini daha rahat ifade ederler. Olumlu sosyal iletişim becerilerini kolayca öğrenirler. Saygı sabır ve net kuralların olduğu besleyici bir çevrede kabul görmek sosyal duygusal becerileri ve özgüvenlerini geliştirir.

ORTAOKUL

Denizli Koleji ortaokul programı kapsamında, gelişim çağındaki öğrencilerin bilişsel, duygusal ve bedensel özellikleri dikkate alınarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmaları planlanır ve uygulanır. Geniş içerikli ve çok katmanlı ders programımız ile her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz ortaokul birinci sınıftan itibaren akademik, duygusal ve sosyal gelişimlerine uygun şekilde hazırlanmış eğitim programı ile ulusal ve uluslararası platformlarda karşılaşacakları her tür sistemin gerekliliklerine donanımlı bireyler olarak hazırlanmaktadır.

TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİM

Çocuklar bugün nüfusun yüzde 20'siyken, geleceğimizin yüzde 100'üdür. Geleceğimiz olan çocukları geleceğe, geleceğin eğitimiyle hazırlamak zorundayız. Bu sayfa teknolojinin eğitimde akıllı ve verimli kullanımının eğitim kalitesini ne kadar yükselttiğini anlattığı kadar, teknoloji desteği olmadan verilen eğitimde nelerden mahrum kalınacağını da göstermektedir. Günümüzde sahip olduğumuz eğitim teknolojileri ile bu sayfada anlatılanlardan çok daha fazlasını yapmak da mümkündür...

Klasik eğitim araç ve gereçlerini gereken yerlerde en doğru biçimde kullanıyoruz.

Denizli Kolejinde Yazılı sınavları , Tarama testleri (7,8,11,12. Sınıflar), Soru bankaları, deneme sınavları (7,8,11,12. Sınıflar), ders araç gereçleri ve basılı materyaller kullanılıyor.

Öğrenciler Daha Hızlı Öğreniyor

Teknoloji ürünü interaktif görsellerle zenginleştirilmiş ders içerikleri öğrenmeyi bir deneyime dönüştürür. Zenginleştirilmiş öğrenme deneyimleri öğrencilerin içeriğe olan ilgisini arttırır. İnsan beyni ilgi duyduğu şeyleri çok daha kolay öğrenir ve kısa sürede hafızaya alır. Bu durum öğrencide öğrenme özgüvenini yükseltir. Kısalan anlatım ve öğrenme süreleri sayesinde öğrencilerin farklı uygulamalar ve etkinliklerle bilgiyi beceriye dönüştürmesine zaman kalır. Eğitimin nihai amacı da zaten bilgiyi beceriye dönüştürmektir.

 • Daha İyi Ölçüyoruz
 • Öğrencilerin Motivasyonu ve Özgüveni Daha Yüksek.
 • Öğrenciler Daha Çok Beceri Kazanıyor.
 • Eğitim Daha Güvenli
 •  
 • MODÜLER ÖDEV SİSTEMİ

Modüler Ödev Sistemi ile öğrencinin evde yaptığı çalışmaları da yapılandırıyoruz.

Denizli Koleji eğitim anlayışında ödev çalışmaları öğrenciye öğrendiklerini okul zamanı dışında pekiştirme ya da yeni bağlamlara transfer olanağı vermek üzere verilen görevlerdir. Sınıf içi etkinliklere dayalı olarak planlanan bu görevler okul içindeki öğrenmeleri pekiştirmekte, bağımsız çalışma, zaman yönetimi gibi pek çok öğrenme becerisinde gelişmesini sağlamaktadır. Denizli Kolejinde ödevler Modüler Ödev Sistemi adını verdiğimiz bir anlayışla sistematik bir düzenle verilir. Modüler ödev sistemi birçok avantaj sağlıyor

 • Evdeki çalışmalar yapılandırılıyor; okuldaki çalışmalar ile entegre oluyor.
 • Evdeki çalışmalar öğrenme sürecinin bir parçası haline geliyor.
 • Hem öğrenci hem de veli, hangi gün hangi dersten, ne kadar ödevi olduğunu önceden ve her zaman biliyor.
 • Koruma amaçlı ödevler ile geçmiş kazanımlar sürekli tekrar ediliyor.
 • Dijital entegrasyon sayesinde bireyselleştirilebilen ödevler, ölçme değerlendirmenin de bir parçası haline geliyor.

MENTÖR

Biz mentör öğretmeni öğrencinin okuldaki velisi olarak görüyoruz. Mentör öğretmen sistemi ile okul, öğrenci ve veli arasındaki iletişim ve işbirliğini yapılandırıyoruz. 

Okulda geçen zaman öğrencilerin yaşamlarının büyük bir bölümünü kapsar. Ailelerinden uzakta geçen süre içinde öğrencilerin, kendisini yakın hissedeceği, derdini ve sorunlarını paylaşıp çözüm bulmada destek alacağı, onu gözeten, yol gösteren, örnek olan bir büyüğe ihtiyaç duyar. Bu kişinin varlığı öğrenciye özgüven, sahiplenme ve sorumluluk duygusu verir, motivasyonunu artırır.

5.Sınıftan başlayarak Denizli Kolejinde her öğrencinin bir mentör öğretmeni vardır.

Mentör öğretmeni öğrencimizin kampüsteki yaşantısını gözler, onunla belli aralıklarla bireysel olarak görüşür, dile getiremediği ya da ifade etmekte zorlandığı sorunlarının çözümüne destek olur, aracı olur, yol gösterir. Ona okuldaki abisi, ablası gibi davranır, samimi geribildirimlerle davranışlarında olumlu değişiklikler sağlamayı amaçlar. Belirli aralıklarla öğrencinin rehber öğretmeni, branş öğretmenleri ve velisi ile de iletişime geçerek öğrencinin durumunu istişare eder. Mentör öğretmenin veli ile iletişim amacı bir eğitimci gözüyle durum değerlendirmesi yaparak görüşlerini bildirmek ve veliye de danışmanlık desteği vermektir.

Mentörlük Denizli Koleji öğretmen kadrosunun yapılandırımasında çok önemsenir. Öğretmenlerimiz mentörlük çalışmalarının verimli ve nitelikli biçimde yürütüllmesi için yıl boyu eğitim alıp, akademik direktörler tarafından yönlendirilirler.

 İNGİLİZDE DİL EĞİTİMİ(Cambridge)

Ortaokul İngilizce programının amacı;

DENİZLİ Kolejinde 8'inci sınıfı tamamlayan bir öğrencinin öğretim programının gereklerini yerine getirdiği durumunda AB standartlarında B1 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

Öğrenciler bu seviyeye ulaştığında:

 • Açık talimatların ve resmi duyuruların temel fikrini anlayabilir
 • Dışarı çıktıklarında günlük karşılaşılan durumlarla başa çıkabilir
 • Basit sorular sorabilir ve arkadaşları ve aileleriyle ve okulda olaylara dayalı sohbetler edebilir
 • İyi bilinen konularda mektup yazabilir ya da not tutabilir.

Ortaokulda İngilizce öğretim yöntemi;

 • Ortaokulda 5. sınıf İngilizce hazırlık sınıfı olarak planlanmıştır. Hazırlık sınıfında öğrencilere çok yoğun olarak İngilizce eğitimi verilir. 6. sınıftan itibaren İngilizce dersi koruma, geliştirme ve özel amaçlı çalışmalarla devam eder.
 • İngilizce öğretim programı Integrated Skills (Bağlantılı Beceriler), Core Skills (Temel Beceriler) olmak üzere 2 ana kategoride yapılan çalışmalardan oluşur.
 • Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin evde de devam etmesini sağlar.
 • Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama), ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar.

Ölçme-değerlendirme ve Akreditasyon

 • Öğrenci performansı, yapay zeka teknolojileri kullanılarak, ders izleme ölçekleri ve ödev çizelgeleriyle takip edilmektedir. Hafta sonu ve günlük ödevlerle öğrencinin yabancı dille teması sağlanmaktadır. Ayrıca proje ödevleri, performans görevleri, sunum hazırlama, ara tatil ve yaz dönemi kitap okuma ödevleri verilmektedir.
 • Ortaokul İngilizce eğitiminin akreditasyon hedefi B1 düzeyini belgeleyen Cambridge PET sertifikası almaktır. Bununla birlikte program dileyen öğrencilerin daha üst düzeylere ulaşmasını da mümkün kılacak potansiyeldedir.

Cambridge PET sertifikası nedir? Neden önemlidir?

 • Cambridge English: Preliminary for Schools (PET) öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizceyi günlük yaşamlarında kullanabildiklerini gösteren orta seviye bir yeterliktir.
 • Cambridge English sertifikası tüm dünyada kolejler, üniversiteler, işverenler ve hükümetler tarafından İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir.

 KODLAMA ROBOTÝK (STEM)

· STEM EĞİTİMİ

Kodlama, robotik ve mühendislik eğitimleriyle öğrencilerde 21.Yüzyıl becerilerini geliştiriyoruz.

Geleceğe hazırlanan öğrencilerin standart bir okuldan çok daha fazlasına ihtiyacı var.

Son yıllarda ABD’de başlayarak yayılan STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitiminin amacı standart okul müfredatını 21. Yüzyıl yaşamında karşılığı olan bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik uygulamalarıyla entegre etmek, bu sayede üretken, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirmektir.

Çocukların katma değeri yüksek beceriler kazanmaları yaşam boyu başarı hedefi için kritik önem taşıyor.

İlkokul seviyesinden itibaren tüm kademelerde uygulanan STEM eğitimi eleştirel düşünme, işbirliği, ve gözleme dayalı bilim etkinlikleriyle sürdürülüyor. Çünkü STEM eğitiminin hayatla, dünyayı anlamakla ve daha iyi bir dünya oluşturmakla doğrudan ilişkisi var.

 · DÜŞÜNME EĞİTİMİ

ZİHİN HARİTALARIYLA EĞİTİM

Denizli Kolejinde zihin haritaları ders anlatırken, not alırken, ödevlerde, sınavlarda, sunumlarda ve daha birçok etkinlikte öğrenci ve öğretmenler tarafından aktif olarak kullanılır ve çok önemsenir.

21. Yüzyılda başarıyı bilgi değil, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri getiriyor. Düşünme eğitimle yapılandırılabilen ve geliştirilebilen bir faaliyettir. Öğrencilerin kazanması gereken 21. Yüzyıl becerilerinden eleştirel düşünme ( critical thinking), bir şeyi anlamaya çalışırken mantıklı akıl yürütme, sistemler arasındaki ilişkileri anlamak ve zor seçimleri yapabilmek olarak tanımlanıyor.

Denizli Kolejinde Kritik Düşünme ve Problem Çözme becerilerinin gelişmesi için sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri zihin haritalarıyla çalışmaktır. 

Zihin haritası düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte, eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde kullanılır. Zihin haritaları bilgiler arasındaki anlamsal ya da diğer bağlantıları gösterir, düşünme eyleminin organize olmasını sağlar, verimini artırır. Bir başka deyişle zihin haritası oluşturmak, büyük resmi görme eylemidir.

LİSE

Günümüzde İşverenler seçimlerini kendilerini her yönden geliştirmiş olan, iyi derecede İngilizce konuşabilen, kültürlü , donanımlı ve özgüveni yüksek bireylerden yana kullanıyor. Lise yıllarında alacak olduğunuz eğitimin niteliği, üniversite başarınızı ve sonrasındaki kariyerinizi doğrudan etkileyecek. Lise yıllarını sadece sınav hazırlığı olarak görmek geleceğinize büyük zarar verebilir. Bu yüzden hem sınava hem de profesyonel yaşama hazırlanabilmek için ''bir dershane eğitiminden çok daha fazlasına ihtiyacınız var! ''

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 
Yoğunlaştırılmış sınav programı
Dersane deneyimli profesyonel kadro
Yeni nesil üniversite hazırlık platformu
Yüksek teknoloji destekli ölçme değerlendirme
Periyodik tarama testleri
Deneme sınavları
Bireyselleştirilmiş öğrenme planı
Sınav koçu
Etüd dersleri
Üst düzey kampüs olanakları
Zengin yayın ve materyal desteği
Soru bankası

ANADOLU LİSESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
Lise İngilizce programının amacı; 

Denizli Kolejinde 12. sınıfı tamamlayan bir öğrencinin öğretim programının gereklerini yerine getirmesi durumunda AB standartlarında B2 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenmektedir.Cambridge IGCSE Programı 
2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle, Denizli Kolejinde İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması kapsamında Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika (IGCSE) Programı uygulanmaktadır.
IGCSE birçok farklı konuda ve farklı beceri düzeylerini hedefleyen temel (Core) ve genişletilmiş (Extended) öğretim programlarını içermektedir. Okulumuzda genişletilmiş (Extended) öğretim programlarından biri olan IGCSE English as a Second Language programı uygulanmaktadır.
IGCSE Program süresi 2 yıldır.
Programa, 9. sınıfta başlanır ve 10. sınıfta program tamamlanır. Programını tamamlayan öğrencilerimiz Cambridge tarafından uygulanan bitirme sınavlarına girerek İngilizce yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte belgeleyebilmektedirler.
IGSCE, 14-16 yaş aralığında yer alan öğrenciler için dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifikalardan birisidir. Akıl yürütme, analiz, bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme gibi becerilerini güçlendirmenin yanı sıra Cambridge IGCSE programları, öğrencilerin takım çalışması ve araştırma becerilerini de kullanabileceği ve geliştirebileceği tüm eğitsel becerilerin bütünleştirilebildiği bir öğrenme süreci sunmaktadır.
IGCSE programının öğrencilere kazandıracağı uluslararası bakış açısı ileriki yıllardaki eğitim ve kariyer hedeflerini global perspektifte oluşturma özgüveni ve vizyonu kazandırır.
IGCSE English as a Second Language sertifikası öğrencilerin yurtdışında üniversitelerden kabul alma süreçlerini kolay ve hızlı hale getirir. Bu sertifika, İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya'daki üniversitelerin büyük bölümünde İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir.

Etiketler
Paylaşım twitter        

Yorumlar


Yazarlarımız
Puan Durumu